Brocēnu siltums

Par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi

SIA “BROCĒNU SILTUMS” atgādina, ka 2020. gada 1. janvārī beidzās Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktais termiņš, kurā jāveic ūdens mērītāju (komercuzskaites mēraparāts) mezglu ierīkošana.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10.panta 1.daļas 1.punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam ir pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai par saviem līdzekļiem. Savukārt likuma 9.panta pirmās daļas piektais punkts noteic, ka pakalpojumu sniedzējam par saviem līdzekļiem jānodrošina komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana. 

Pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi attiecas uz klientiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādi. Savukārt tos, kuriem ir individuālā ūdensapgāde (no akas, spices vai urbuma), šīs prasības neskar.

Šāds pienākums likumā noteiktas, lai visi lietotāji maksātu par faktiski patērēto ūdens apjomu atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem. Joprojām daļa klientu norēķinās pēc noteikta ūdens patēriņa aprēķina (patēriņa normas). Proti, maksājot par nemainīgu apjomu ik mēnesi, kas neatspoguļo faktisko ūdens patēriņu.

Klientiem, kuri nav paspējuši izbūvēt mēraparāta mezgla izbūvi, lūgums sazināties ar uzņēmuma komunālinženieri (+371 27853468).

05.11.2020.

Atgriezties iepriekšējā lapā