Brocēnu siltums

Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijas gaita un tās ietekme uz ūdens kvalitāti

Projekts “14 Kurzemes reģiona pašvaldību ūdenssaimniecību attīstības projekts” tiek realizēts pēc LR Vides ministrijas pasūtījuma. Tā finansēšanai ir piesaistīti KF līdzekļi, projekta gaita un realizēšanas nosacījumi ir stingri noteikti līgumā.

Kā jau iepriekš esam informējuši, ūdens ir derīgs lietošanai, tikai ar paaugstinātu dzelzs saturu un duļķainību, kas arī dod dzeltenīgu nokrāsu. Tāds tiks padots iedzīvotājiem līdz jaunās ūdens atdzelžošanas stacijas pilnīgai izbūvei, kuru paredzēts pabeigt 2010. gada jūlijā. Šobrīd regulāri tīram  filtrus māju pagrabos, lai kaut daļēji noņemtu  paaugstināto dzelzs saturu.

Lai uzlabotu saņemtā ūdens kvalitāti, iedzīvotājiem ir iespējams uzlikt savus atdzelžošanas filtrus vai reģenerācijas sistēmas no mājas apsaimniekošanas uzkrātajiem  līdzekļiem.
Tarifi ir apstiprināti Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulātorā ar padomes lēmumu Nr. 392 un nav maināmi.

Augstākminētais projekts ir vērsts uz to, lai pēc tā realizēšanas Brocēnu pilsētas iedzīvotāji saņemtu tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Tādēļ, cienījamie Brocēnu iedzīvotāji, ceram uz Jūsu sapratni un atbalstu līdz projekta veiksmīgai pabeigšanai un jaunās, modernās  ūdens atdzelžošanas stacijas nodošanai ekspluatācijā.

Ar cieņu,
SIA “Brocēnu siltums” adminstrācija

Atgriezties iepriekšējā lapā