Brocēnu siltums

Iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes kanalizācijas sistēmai

Projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā.

Aicinām Brocēnu pilsētas iedzīvotājus, kas vēl nav veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, to izdarīt un izmantot tās sniegtās ērtības.

Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

Atgriezties iepriekšējā lapā