Brocēnu siltums

Turpinās būvdarbi Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros

Brocēnu Siltums

No pagājušā gada vasaras beigām Brocēnos turpinās būvdarbi pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros. Būvdarbi turpināsies arī šogad, un tos plānots pabeigt līdz šī gada rudenim.

Būvuzņēmējs SIA „Water Ser” veic jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecību.

Un šobrīd šī līguma ietvaros paveikti šādi darbi:

 • esošo ūdens sagatavošanas iekārtu pārslēgšanas darbi pagaidu darbības režīmā būvniecības laikā, lai nodrošinātu ūdensapgādes darbības nepārtrauktību;
 • esošo iekārtu demontāžas darbi;
 • demontēta esošā ūdens atdzelžošanas stacijas ēka;
 • izbūvēti jaunās ūdens atdzelžošanas stacijas pamati un sagatavota jaunā ūdens rezervuāra pamatne.

Šobrīd notiek jaunās ēkas būvniecības un urbšanas darbi divu jaunu artēzisko urbumu sagatavošanai, no kuriem nākotnē tiks nodrošināta kvalitatīva ūdens padeve Brocēnu pilsētas iedzīvotājiem. Galvenie ieguvumi pēc būvdarbu pabeigšanas būs:

 • nodrošināta pilnvērtīga un tīra (kvalitātes prasībām atbilstoša) dzeramā ūdens piegāde esošajiem un jauniem patērētājiem pilsētā, uzlabota padotā ūdens kvalitātes kontrole;
 • uzlabota ūdensapgādes drošība un nepārtrauktība;
 • jaunu urbumu ierīkošana garantēs nepārtrauktu kvalitatīva ūdens padevi ūdensapgādes sistēmā.

Ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība:

Ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība

Ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība

Otrs būvdarbu līgums Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros ir par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, kuru veic būvuzņēmējs līgumsabiedrība „Merks un BS Isme”. Šī līguma ietvaros šobrīd galvenie paveiktie darbi:

 • administratīvās ēkas iekštelpu un priekšattīrīšanas ēkas rekonstrukcija;
 • nomainīti notekūdeņu attīrīšana iekārtu apkalpošanas tiltiņi;
 • būvlaukumā piegādātas jaunās tehnoloģiskās iekārtas.

Pašlaik, ņemot vērā ziemu un laika apstākļus, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā ir tehnoloģiskais pārtraukums un paši būvdarbi netiek veikti, taču tiek veikta piegādāto iekārtu uzstādīšana rekonstruēto ēku iekštelpās. Galvenie ieguvumi pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas pabeigšanas:

 • jaunās notekūdeņu attīrīšanas stacijas tehnoloģiskās iekārtas nodrošinās standartiem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu un izlaides kvalitāti. Tas samazinās virszemes ūdeņu piesārņošanu;
 • Pateicoties jaunām ietaisēm drošāka kļūs notekūdeņu un dūņu apstrāde, bet tehnoloģisku uzlabojumu rezultātā tiks samazināts iekārtu darbībai nepieciešamais elektroenerģijas daudzums.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija:

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, valsts budžets, Brocēnu novada dome un SIA „Brocēnu Siltums”.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sīkākai informācijai:
Edgars Topecs
SIA „Brocēnu Siltums”
Ūdens inženieris
Telefons: 27853468
Fakss: 63865443
e-pasts: edgars@brocenusiltums.lv

Atgriezties iepriekšējā lapā