Brocēnu siltums

Informācija Brocēnu novada izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem!

Pamatojoties uz Brocēnu novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma nr. BNP2019/34 rezultātiem informējam, ka uzņēmums SIA “Brocēnu Siltums” turpinās sniegt ēdināšanas pakalpojumu Brocēnu novada izglītības iestādēs.

Izejot no iepriekš minētā informējam, ka cenas par ēdienreizēm ar 2020.gada 20.janvāri būs sekojošas:

Izglītojamie Ēdienreize Izmaksas
(EUR ar PVN)
Pirmsskola Brokastis 0.50 €
Pusdienas 1.30 €
Launags 0.70 €
Pamatskola Pusdienas 1.70 €

SIA “Brocēnu Siltums” administrācija.

Atgriezties iepriekšējā lapā