Brocēnu siltums

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu

(Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) piedāvā valsts atbalstu).

SIA “Brocēnu Siltums” informē, ka 2019.gadā lēmumu par mājas atjaunošanu ir pieņēmušas četras mājas – Kalna iela 8, Lielcieceres iela 13, Skolas iela 18 un Skolas iela 20.

Lai varētu uzsākt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbus, nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju.

Šobrīd SIA “Brocēnu siltums” ir noslēdzis līgumus par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Kalna iela 8, Skolas iela 18.

Mājas atjaunošanai gatavojas arī Skolas ielas 20 un Lielcieceres ielas 13 dzīvokļu īpašnieki, kas savu lēmumu ir pieņēmuši nedaudz vēlāk, tomēr arī šīs mājas tuvākajā laikā tiks apsekotas un uzsākta tehniskās dokumentācijas gatavošana. Tehniskā dokumentācijas tiek izstrādāta 3-4 mēnešus.

Veicot mājas atjaunošanu, uzlabojas ne tikai ēkas energoefektivitāte, bet arī tiek uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis, pagarināts ēkas ekspluatācijas laiks,  sakārtota apkārtējā vide, ievērojami uzlabojas mājas vizuālais izskats un telpu mikroklimats.

Atgriezties iepriekšējā lapā