Brocēnu siltums

Paziņojums par SIA „Brocēnu Siltums” siltumenerģijas apgādes tarifa projektu

SIA „Brocēnu Siltums”, vien. reģ. Nr. 48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851, 2019. gada 29. aprīlī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas apgādes tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko
pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(Bez PVN) EUR/MWh

Piedāvātais tarifs
​(bez PVN) EUR/MWh

Tarifa palielinājums (%)

Siltumenerģija

48,76

50,01

+ 2,56%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019. gada 1. decembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, iepirktās siltumenerģijas un elektrības cenu izmaiņām.  

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes tarifa projektu lietotājs var SIA "Brocēnu Siltums" Skolas iela 21a,Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851, iepriekš sazinoties ar valdes priekšsēdētāju pa tālruni 63865555 vai nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi ruta@brocenusiltums.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu elektroniski var iesniegt, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: ruta@brocenusiltums.lv, vai tālruni  63865555, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Atgriezties iepriekšējā lapā