Brocēnu siltums

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Finansējuma saņēmējs: SIA "Brocēnu Siltums"
Reģistrācijas numurs: Reģ. Nr. 48503007414
Juridiskā adrese: Skolas iela 21a, Brocēni, Saldus rajons, LV-3851
Kontaktinformācija: Tālr. 29114611
Projekta nosaukums: "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos"
Projekta numurs: Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027
Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbu inženiertehniskā būvuzraudzība projektam
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos"
(identifikācijas numurs 2009/01)
Uzvarējušais pretendents un piedāvātā līgumcena bez PVN: SIA "Firma L4" (Reģ. Nr. 40003236001), Jelgavas iela 90, Rīga LV-1004. Piedāvātā līgumcena – 38 750 LVL
Lēmumapieņemšanas datums: 2009. gada 27.maijs
Atgriezties iepriekšējā lapā