Brocēnu siltums

Turpinās pieslēgumu izveide projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros

15.04.2019.

Informējam, ka š.g. 6. martā Centrālā Finanšu Līgumu Aģentūra veica projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) noslēguma maksājuma pārbaudi, pēc kā tika apstiprināts noslēguma maksājums.

Projekta ietvaros veikta ūdensapgādes tīklu izbūve 2351 m, kanalizācijas pašteces tīkli 2288m, kanalizācijas spiedvads 355m, izbūvēta viena kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbi - asfaltbetona segums 3365m2, grants segums 125m2, bruģis 53m2. platībā. Projekta ietvaros 86 adresēs rasta iespēja pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Īstenojot projektu ir radies finanšu ietaupījums, un sākotnējās projekta kopējās izmaksas no 1 228 957.07 EUR ir samazinājušās līdz 736 886.98 EUR, kur attiecināmie izdevumi EUR 454 703.11 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 227 599.23, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 227 103.88). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 282 183.87.

Informāciju sagatavoja – SIA “BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Atgriezties iepriekšējā lapā