Brocēnu siltums

Pārtraukts iepirkums “Informatīvo stendu izgatavošana”

Iepirkums

10.01.2019.

Par iepirkuma procedūras “Informatīvo stendu izgatavošana”,
Id.Nr.BS-I-2018/1 pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem

SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans, tālr: 26670336, fakss: 63865645, e-pasts: karlis@brocenusiltums.lv paziņo, ka 2019. gada 10. janvārī iepirkuma procedūras “Informatīvo stendu izgatavošana”, Id.Nr.BS-I-2018/1 ietvaros ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls – netika saņemti Pretendentu piedāvājumi.

Atgriezties iepriekšējā lapā