Brocēnu siltums

Izsludināts iepirkums “Informatīvo stendu izgatavošana”

Iepirkums

19.12.2018.

2018. gada 19. decembrī SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans, tālr: 26670336, fakss: 63865645, e-pasts: karlis@brocenusiltums.lv izsludina iepirkumu:

“Informatīvo stendu izgatavošana” , Id.Nr. BS-I-2018/1

Iepirkuma priekšmets ir informatīvo stendu izgatavošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Elektroniskā formā iepirkuma nolikums un tā pielikumi pieejami šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 8. janvārim plkst. 10.00, nosūtot uz e-pastu: karlis@brocenusiltums.lv (skenētus dokumentus) vai pa faksu 63865645 vai, iesniedzot personīgi SIA "BROCĒNU SILTUMS", Adrese: Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu nov. LV-3851, iesniedzamai dokumentācijai norādot atsauci “Pieteikums dalībai cenu aptaujā “Informatīvo stendu izgatavošana “ (Id. Nr.BS-I-2018/1).

Atgriezties iepriekšējā lapā