Brocēnu siltums

Pabeigta būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

04.12.2018.

Informējam, ka ir pabeigta būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde, un š.g. 26. novembrī Brocēnu novada Būvvalde objektu ir pieņēmusi ekspluatācijā. Būvdarbu veicējs ir pabeidzis ūdensvadu maģistrālo tīklu un atzaru, kanalizācijas spiedvadu, pašteces kanalizācijas maģistrālo tīklu un atzaru, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves darbus.

Pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbu izpildes veikti ielu seguma atjaunošanas darbi, sadarbībā, ar Brocēnu novada pašvaldību, veikta Krasta, Kalna un Stūru ielu seguma atjaunošana pilnā ielas platumā.

 

K. Barančans un V. Dolgins

SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs K.Barančans un PS “WesLat” valdes loceklis V.Dolgins
​paraksta būvdarbu līguma pieņemšanas-nodošanas aktu.

Ņemot vērā, ka izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – informējam, ka no šā brīža, iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu uzbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus atgādinām, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, lūdzam kontaktēties ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” komunālinženieri Edgaru Stulpi, Tel. 27853468.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Atgriezties iepriekšējā lapā