Brocēnu siltums

Turpinās būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

03.09.2018.

Informējam, ka turpinās būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde. Būvdarbu veicējs ir pabeidzis ūdensvadu, kanalizācijas spiedvadu un pašteces kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūves darbus. Pabeigti Upes ielas seguma atjaunošanas darbi. Šobrīd tiek veikti kanalizācijas un ūdensvadu atzaru izbūves darbi.

Būvdarbu veicējs līdz 15.09.2018. plāno veikt Lielcieceres ielas seguma atjaunošanas darbus - atjaunojot asfaltbetona segumu virs cauruļvadu izbūves tranšejām.

Atgādinām, ka pēc kanalizācijas un ūdensvadu atzaru izbūves iedzīvotāji var veikt kanalizācijas pieslēguma izbūvi. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, lūdzam kontaktēties ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” komunālinženieri Edgaru Stulpi, Tel. 27853468.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Atgriezties iepriekšējā lapā