Brocēnu siltums

Uzsākta projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” īstenošana

13.12.2017.

Informējam, ka SIA “Brocēnu siltums” šā gada 14. novembrī ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstījis līgumu Nr.5.3.1.0/17/I/002 par Eiropas Savienības fonda projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” īstenošanu. Projekta īstenošanai piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums 380 248.00 EUR apmērā (50.06% no Projekta attiecināmajiem izdevumiem). Projekta ietvaros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu, pieslēgumu un sūkņu stacijas izbūves darbus, nodrošinot iedzīvotājiem, Upes, Lielcieceres, Krasta un Kalna ielās, iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī vienlaikus par Pašvaldības un SIA “Brocēnu siltums” līdzekļiem veikt ūdensapgādes tīklu izbūves darbus minētajās ielās, nodrošinot kvalitatīvus un nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus.

Projekta īstenošanai š.g. 5. decembrī ar Pilnsabiedrību “WesLat” ir parakstīts būvdarbu līgums, kā arī š.g. 6. decembrī ar SIA “Lakalme” ir parakstīts līgums par projekta ietvaros paredzēto būvdarbu būvuzraudzību.

Līguma parakstīšana

Būvdarbu līgumu paraksta SIA “Brocēnu siltums” valdes loceklis Uģis Vīksna un Pilnsabiedrības “WesLat” pilnvarotā persona Vladimirs Dolgins

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, būvdarbu izpildi plānots uzsākt 2018. gada sākumā, būvdarbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā, līdz 2018. gada 5. decembrim.

Būvdarbu veicējs informēs iedzīvotājus par plānotajiem būvdarbiem, darbu izpildes posmiem gan rakstiski, gan arī nepieciešamā informācija tiks izvietota SIA “Brocēnu siltums” mājaslapā.

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes loceklis, Uģis Vīksna

Iepirkums

Atgriezties iepriekšējā lapā