Brocēnu siltums

Par parādiem

Dzīvojamās mājas iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties par to, ka viņu samaksātā nauda par mājas apsaimniekošanu un saņemtajiem pakalpojumiem tiks izmantota viena vai otra dzīvokļa īpašnieka parāda segšanai. Par dzīvokļa īpašumu atbildīgs ir pats dzīvokļa īpašnieks, tai skaitā arī par dzīvoklī saņemtajiem pakalpojumiem un rēķinu savlaicīgu apmaksu.

Godprātīgo klientu samaksātā nauda par mājas pārvaldīšanu, kā arī saņemtajiem pakalpojumiem nekādā gadījumā netiek un netiks izmantota, lai segtu citu dzīvokļu īpašnieku parādus.

BS ir dažādi klienti, arī tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ nespēj norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Atgādinām, ka BS šādos gadījumos nāk pretī, piedāvājot iespēju veikt parāda pakāpenisku nomaksu. Diemžēl ne vienmēr klienti izrāda interesi konstruktīvam risinājumam. Gadījumā, ja klientam izveidojies parāds, BS sūta atgādinājumu par nepieciešamību veikt parāda apmaksu. Ja klients nereaģē uz atgādinājumu, tiek sūtīts brīdinājums par to, ka pārvaldnieks izmantos tiesības vērsties tiesā par parāda piedziņu, un tikai tad tiek uzsākts parāda piedziņas process. Jāuzsver, ka ikviens klients BS ir svarīgs, tāpēc BS sākotnēji vienmēr piedāvā vienoties par labprātīgu parāda atmaksu. Ja klients, kuram izveidojies parāds, neizrāda ne interesi, ne atsaucību, pārvaldnieks aizstāvot pārējo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku intereses, vēršas pret dzīvokļa īpašnieku, kas neveic rēķinu apmaksu par dzīvokļa īpašumā saņemtajiem un kopīpašumam nodrošinātajiem pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja
SIA „Brocēnu siltums” namu pārvaldniece
Dace Vītoliņa, tālr. 28662272

Atgriezties iepriekšējā lapā