Brocēnu siltums

Informācija par PVN piemērošanas kārtību

Informējam, ka sakarā ar Grozījumiem „Likumā par pievienotās vērtības nodokli”, ar 2016. gada 1. jūliju, maksai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumiem tiks piemērots PVN, t.i., 21% likme. Izmaiņas par apsaimniekošanas pakalpojumiem būs redzamas piestādītajos rēķinos par 2016. gada jūlija mēnesi.

Atgriezties iepriekšējā lapā