Brocēnu siltums

Aktuāla informācija visiem iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu mājas renovācija un siltumnoturības uzlabošana

(Iespējams Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums 50–60% apmērā no visu darbu izmaksām, t.sk. energoaudita izmaksām)

SIA „Brocēnu Siltums” aicina dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu par jūsu mājas renovāciju ar siltināšanu, kas nākotnē ļautu ekonomēt jūsu maksājumus par apkuri un ūdens uzsildīšanu, uzlabot ēkas vizuālo stāvokli, paaugstināt īpašuma vērtību.

Lai panāktu mazāku maksu par siltumenerģiju, ir tikai viens ceļš – racionāla un taupīga saņemtās siltumenerģijas izlietošana. Mūsu dzīvojamās mājas, kas celtas pēckara periodā (1950.-1990.g.), ir ar zemu siltuma noturību – siltumenerģija aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānajām sienām, nesiltinātu bēniņu un jumta pārsegumu, sliktu pagraba pārseguma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama kompleksa mājas renovācija ar siltināšanu.

Iedzīvotājiem finansiāli izdevīgāk ir veikt mājas siltināšanu un atmaksāt kredītu, panākot sava dzīvokļa vērtības pieaugumu un iespēju dzīvot sakārtotā un komfortablā vidē, nekā nedarīt neko un maksāt par pašreizējo enerģijas patēriņu, un šī maksa, kā liecina pieredze, ir lielāka par siltinātas mājas siltumenerģijas patēriņa un kredīta atmaksas kopējo maksājumu.

Daudzdzīvokļu mājas renovācija nozīmē ēkas kapitālremontu, nemainot tās konstrukcijas īpatnības un plānojumu. Veicot renovācijas darbus, iespējams veikt ēkas siltināšanu, kas iedzīvotājiem dod iespēju ietaupīt, kā arī veikt būvkonstrukciju un inženiersistēmu uzlabošanas darbus un citas ēkas atjaunošanai nepieciešamos darbus. Renovācija sevī ietver mājas logu un durvju nomaiņu, jumta un pagraba siltināšanu, siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, kāpņu telpas remontu, kvēlspuldžu nomaiņu pret ekonomiskajām spuldzēm, u.c.

Kā sagatavoties savas dzīvojamās mājas renovācijas uzsākšanai?

Priekšnoteikums mājas renovācijas uzsākšanai – dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidošana.

Biedrības reģistrācija Uzņēmumu reģistrā aizņem vien 1 nedēļu un tās izveidošana izmaksā ap 20 eiro;

Svarīgi!!! Biedrības izveidošana nozīmē iespēju pretendēt uz valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības un citu finanšu atbalstu dzīvojamo māju energoauditiem un renovācijai. Lai izveidotu biedrību (DzĪB), ir jāpieņem lēmums ne mazāk kā 51% dzīvokļu īpašnieku.

Mājas renovācijas (siltināšanas) uzsākšanai ir šādi darbības posmi:
 1. Pirmsaudita ēkas energoefektivitātes novērtējums. Novērtējuma dati sniedz informāciju par mājas pašreizējo stāvokli un ir nepieciešami, sagatavojot pieteikumu energoaudita uzsākšanai;
 2. Energoaudits. Energoaudita rezultātā būs iespējams saņemt uz aprēķiniem balstītus konkrētus priekšlikumus renovācijas darbu veikšanai, renovācijas izmaksu novērtējumu, kā arī renovācijas rezultātā sagaidāmo enerģijas ietaupījuma prognozi. Energoaudita rezultāti ir izejas dati ēkas renovācijas darbu publiskajam iepirkumam.
 3. Mājas tehniskā apsekošana, projekta un tāmes izstrāde;
 4. DzīB lēmums par renovāciju;
 5. Finansējuma piesaiste – Ekonomikas ministrijas ES fondos līdzekļi māju siltināšanai uz doto brīdi nav pieejami, valdība ES fondu līdzfinansējumu sola 2016.gada pavasarī, sīkāk sižetā https://www.youtube.com/watch?v=e2Ev_bH7oH0
 6. Iepirkuma procedūra būvnieka izvēlei.
Jūsu ieguvumi pēc renovācijas darbu pabeigšanas:
 • uzlabots ēkas vizuālais izskats;
 • pieaug īpašuma vērtība;
 • samazinās izdevumi par siltumenerģiju;
 • uzlabojas mājas iedzīvotāju komforta līmenis, katram ir iespēja savā dzīvoklī ieregulēt vēlamo telpu temperatūru, un maksāt tikai par sava dzīvokļa apkurei izlietoto siltumenerģiju;
 • samazinās izdevumu risks par neparedzētiem remontdarbiem;
 • īpašnieki iegūst sakārtotu mājokli, kuru ir vieglāk uzturēt un pārvaldīt;
 • palielinās mājas mūža ilgums.

Informācija par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem ir pieejama arī internetā: europrojects.lv, em.gov.lv, liaa.gov.lv, building.lv un vissnotiek.lv.

Ieskatam daži TV sižeti par renovāciju pozitīvajiem piemēriem:
Valmierā: https://www.youtube.com/watch?v=SdIjhAasgkQ
Jēkabpilī: https://www.youtube.com/watch?v=DnmVKZ32LOE
Saldū: https://www.youtube.com/watch?v=Do3jzM7zufk

Atgriezties iepriekšējā lapā