Brocēnu siltums

Informācija par kavētiem maksājumiem

SIA „Brocēnu Siltums” brīdina, ka no 2015.gada 1.jūnija, kavētajiem maksājumiem bez atgādinājuma nākamajā dienā pēc maksājuma termiņa beigu dienas tiks aprēķināti likumiskie nokavējuma procenti 0,5 % apmērā mēnesī (Civillikums 1765.panta 3.daļa).

Kavējuma gadījumā saņemtais maksājums, vispirms, tiks ieskaitīts nenomaksātos procentos (Civillikuma 1843.pants).

SIA “Brocēnu Siltums” administrācija
Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads,
tālrunis uzziņām 63865758

Atgriezties iepriekšējā lapā