Brocēnu siltums

Aktualitātes Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

Iestājoties būvdarbiem labvēlīgiem laika apstākļiem, ir atsākušies darbi Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā.

Brocēnos, Mežā ielā, tuvojas beigām darbi pie notekūdeņu ietaišu rekonstrukcijas, kurus veic līgumsabiedrība „Merks un BS Isme”. Pašlaik laika apstākļi ir piemēroti, lai pabeigtu tehnoloģisko iekārtu montāžu, kā arī veiktu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu palaišanu un ieregulēšanu. Maija beigās tiek plānots pabeigt visus darbus objektā un nodot rekonstruētās notekūdeņus attīrīšanas ietaises ekspluatācijā.

Pašlaik Skolas un Lielcieceres ielās tiek veikta ūdensvada posma rekonstrukcija. Ūdensvada rekonstrukciju veic būvuzņēmējs A/S „K&H” filiāle Latvijā. Tehniskajā projektā, kuru izstrādājis SIA „Diro” un saskaņā ar kuru tiek veikti būvdarbi ir paredzēta jauna ūdensvada izbūve pa Lielcieceres, Skolas un Stūru ielu. Šajās ielās jau ir esošais ūdensvads, kurš apgādā ūdens patērētājus daudzdzīvokļu mājās, bet laika gaitā tas ir nolietots un vairakkārt ir remontēts pēc atkārtotiem avārijas gadījumiem. Jauno ūdensvadu paredzēts izbūvēt, netraucējot ūdens apgādi un sagādājot minimālas neērtības iedzīvotājiem. Ūdens pārtraukumi varētu rasties pārslēgšanas brīdī, kad esošajiem tīkliem pieslēgs izbūvētos tīklus. Kopumā paredzēts rekonstruēt vairāk kā kilometru garu ūdensvada posmu. Jaunā ūdensvada izbūves darbos pārsvarā tiek izmantota caurduršanas metode bez tranšejas rakšanas. Cauruļvadu izbūve ar caurduršanas metodi notiek sekojoši:

  • Tiek izraktas divas darba būvbedres vietā, kur caurduršanas iekārtai ir ievads zemē un izvads no zemes;
  • Caurduršanas iekārta no viena gala izurbj ūdensvada trasi, tad, vietā kur urbja galva iznāk virs zemes, tai tiek piestiprināts cauruļvads un tas tiek ievilkts izurbtajā trasē;
  • Šādā veidā, pa posmiem, tiek izbūvēts viss ūdensvads.

Cauruļvadu izbūvei ar caurduršanas metodi ir šādas galvenās priekšrocības - mazāk kā ar tranšejas metodi tiek bojāta īpašuma teritorija (ielu un ietvju segumi); netiek veikta lielu zemes apjomu pārvietošana – asfalta un zemes izņemšana, aizvešana un no karjera jauna iekraušana, transportēšana un ieklāšana, kā rezultātā netiek radīti satiksmes ierobežojumi. Būvuzņēmējs A/S „K&H” filiāle Latvijā ūdensvada rekonstrukcijas darbus plāno pabeigt maija mēnesī.

Kopumā Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros veiktās darbības sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu. Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” kopējās izmaksas ir 1 648 180,34 lati, no kuriem 937 589,18 latus finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 165 456,91 lats ir valsts līdzfinansējums, bet atlikušo daļu projekta izmaksu, kas sastāda 545 134,25 latus, sedz finansējuma saņēmējs SIA „Brocēnu Siltums”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sīkākai informācijai:

Edgars Topecs
SIA „Brocēnu Siltums”
Ūdens inženieris
Telefons: 27853468
Fakss: 63865443
e-pasts: edgars@brocenusiltums.lv

Atgriezties iepriekšējā lapā