Brocēnu siltums

Brocēnos notiks jaunās ūdens attīrīšanas stacijas svinīgā atklāšana

Brocēnu Siltums

2010.gada 29.septembrī Brocēnos notiks dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas svinīgā atklāšana, kurā piedalīsies vides ministrs Raimonds Vējonis un Vides ministrijas pārstāvji. Stacija uzbūvēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” ietvaros. Projektu īsteno SIA „Brocēnu Siltums”, dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi veica būvuzņēmējs SIA „Water Ser”.

Izbūvētie jaunie dziļurbumi (2 gab.) un ūdens attīrīšanas ietaises nodrošinās ūdens atdzelžošanu, nepārtrauktu kvalitatīva ūdens padevi ūdensapgādes sistēmā, kā arī uzlabosies padotā ūdens kvalitātes kontrole. Attīrīšanas stacijas maksimālā jauda ir 1080 m3/dnn, ūdens tiek attīrīts 3 filtros. Ūdens padevei uz pilsētu ir uzstādīti pieci sūkņi, tādejādi nodrošinot ūdens padevi 162 m3/h. Ūdens padeves nepārtrauktību nodrošinās no diviem jauniem pazemes rezervuāriem ar kopējo tilpumu 430 m3. Jaunās ūdens attīrīšanas stacijas būvniecības izmaksas ir 663 573,80 LVL (bez PVN).

Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta kopējās izmaksas ir 1 648 180,34 latu, no kuriem 937 589,18 latu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 165 456,00 latu finansē no Valsts budžeta, pārējo finansējumu nodrošina SIA „Brocēnu Siltums”.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Atgriezties iepriekšējā lapā