Brocēnu siltums

Iepirkuma procedūra „Ūdensvada posma rekonstrukcija Brocēnos Skolas, Lielcieceres un Stūru ielā"

Brocēnu Siltums

SIA “Brocēnu siltums” (reģ.Nr. 48503007414, Skolas ielā 21a, Brocēnos) ES Kohēzijas fonda projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027 ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Ūdensvada posma rekonstrukcija Brocēnos Skolas, Lielcieceres un Stūru ielā” (identifikācijas Nr.2010/01),  Paredzemais būvdarbu izpildes termiņš 2 mēneši.

Ar iepirkumu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt, darbdienās no plkst 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2010.gada 16.septembrim plkst. 11.00, Brocēnu novads, Brocēnos, Skolas ielā 21a, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kontaktinformācija:
Valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Končus
Telefons: 29114611
Fakss: 63865443
E-pasts: anita@brocenusiltums.lv

Atgriezties iepriekšējā lapā