Brocēnu siltums

Aktualitātes Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā vasaras periodā notiek intensīvi būvdarbi abu noslēgto līgumu ietvaros.

Būvuzņēmējs SIA „Water Ser”, kurš veic jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecību, drīz būs pabeidzis jaunās atdzelžošanas stacijas ēkas un ūdens rezervuāru izbūves darbus, atlikuši ir tikai daži iekšējās apdares un fasādes apdares darbi. Šobrīd paralēli ūdens attīrīšanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai notiek ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, lai tuvākajā laikā varētu uzsākt ūdens sagatavošanas iekārtu pārbaudes, ieregulēšanu un palaišanas darbus. Kā pēdējie, pēc visu galveno darbu pabeigšanas, tiks veikti ūdens sagatavošanas stacijas teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros tiks veikta teritorijas sakārtošana uzstādot jaunu žogu un vārtus, izbūvējot piebraucamos ceļus un laukumu, kā arī tiks veikta teritorijas apzaļumošana. Pēc jaunās ūdens sagatavošanas stacijas palaišanas un nodošanas ekspluatācijā, tā Brocēnu pilsētas iedzīvotājiem nodrošinās kvalitatīva un normām atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošanu. Jaunās ūdens sagatavošanas stacijas iekārtu pārslēgšanas darbus, pārbaudi un darbināšanu testa režīmā plānots uzsākt jūlija mēnesī.

Jauno ūdens rezervuāru izbūve:

Ūdens rezervuāru izbūve

Ūdens rezervuāru izbūve

Ūdens rezervuāru izbūve

Ūdens rezervuāru izbūve

Tehnoloģisko iekārtu montāžas darbi:

Tehnoloģisko iekārtu montāža

Tehnoloģisko iekārtu montāža

Līgumā par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un paplašināšanu, kurus veic būvuzņēmējs līgumsabiedrība „Merks un BS Isme” ziemas mēnešos būvdarbi būvlaukumā netika veikti, bet tika veiktas lielākās daļas nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegādes. Paši būvdarbi tika atsākti tikai aprīlī. Būvuzņēmējs ir pabeidzis administratīvās ēkas iekštelpu apdares darbus un jaunās priekšattīrīšanas ēkas fasādes apdares darbus, bet vasaras beigās plāno veikt visus paredzētos labiekārtošanas darbus. Pašlaik būvuzņēmējs uzstāda ziemas mēnešos piegādātās tehnoloģiskās iekārtas. Paralēli tiek veikta rekonstruējamās notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vidējās līnijas bioloģiskā bloka rekonstrukcija, atjaunojot bojātās betona konstrukcijas. Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija jāpabeidz līdz 2011.gada vasaras beigām, taču būvuzņēmējs plāno darbus pabeigt ievērojami ātrāk un nodot objektu ekspluatācijā jau līdz šī gada beigām.
            
NAI priekšattīrīšanas ēkas fasādes apdares darbi:

NAI priekšattīrīšanas ēkas fasādes apdares darbi

Jauno dūņu sūkņu montāža:

Dūņu sūkņi

Dūņu sūkņi

Bojāto betona konstrukciju rekonstrukcija bioloģiskajā blokā:

Bojāto betona konstrukciju rekonstrukcija

Papildus abiem iepriekšminētajiem būvdarbu līgumiem šobrīd notiek izpētes un projektēšanas darbi ūdensvada rekonstrukcijai Lielcieceres un Skolas ielās. Ūdensvada posma rekonstrukcija tiks veikta, par ietaupītajiem līdzekļiem, kuri palika pāri pēc ūdens sagatavošanas stacijas būvniecības un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas līgumu noslēgšanas, jo to kopējās summas bija mazākas kā sākotnēji tika plānotas, sagatavojot Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektu šai kārtai. Ūdensvada rekonstrukcijas darbus ir plānots uzsākt vasaras vidū un pabeigt rudenī.

Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekts tiek finansēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, valsts budžeta, Brocēnu novada domes un SIA „Brocēnu Siltums” līdzekļiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sīkākai informācijai:
Edgars Topecs
SIA „Brocēnu Siltums”
Ūdens inženieris
Telefons: 27853468
Fakss: 63865443
e-pasts: edgars@brocenusiltums.lv

Atgriezties iepriekšējā lapā