Brocēnu siltums

Aktualitātes Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

Līdz ar pavasara iestāšanos ir pilnā sparā atsākušies būvdarbi Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros. Ņemot vērā šī gada salīdzinoši auksto ziemu, ziemas periodā būvdarbi notika ar mazāku intensitāti nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, taču arī šajā laika periodā no gada sākuma līdz marta vidum ir izdarīts salīdzinoši daudz.

Būvuzņēmējs SIA „Water Ser”, kurš veic jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecību, ir pabeidzis divu artēzisko urbumu urbšanu un šobrīd notiek artēzisko aku sagatavošana, lai varētu drīzumā uzstādīt visas nepieciešamās iekārtas un veikt apsaisti. Ir uzsākta jaunās ūdens sagatavošanas stacijas ēkas jumta, logu un durvju montāža, kā arī grīdu sagatavošana, lai tuvākajā laikā varētu uzsākt pašu tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Visus būvdarbus plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā arī jauno ūdens sagatavošanas staciju līdz vasaras beigām.

Viena no divām jaunajām artēziskajām akām:

Artēziskā aka

Ūdens sagatavošanas stacijas ēka:

Ūdens sagatavošanas stacijas ēka

Būvdarbu līguma ietvaros par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, kurus veic būvuzņēmējs līgumsabiedrība „Merks un BS Isme” ziemas mēnešos būvdarbi būvlaukumā nenotika, taču pa šo laiku tika piegādātas visas notekūdeņu attīrīšanas stacijas rekonstrukcijai nepieciešamās tehnoloģiskās un elektroiekārtas. Šobrīd kopš marta sākuma notiek piegādāto tehnoloģisko iekārtu montāža. Līguma ietvaros tehnoloģiskās iekārtas piegādā un uzstāda čehu speciālisti, kuri pārstāv līgumsabiedrības „Merks BS Isme” partneri čehu firmu Fortex AG. Čehijas firmu Latvijā savukārt pārstāv vēl trešais līgumsabiedrības partneris SIA „BS Isme”. Iestājoties siltākam laikam plānots pabeigt arī atlikušos administratīvās ēkas iekštelpu apdares darbus un jaunās priekšattīrīšanas ēkas fasādes apdares darbus, kā arī veikt visus paredzētos labiekārtošanas darbus. Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcijas darbus būtu jāpabeidz līdz 2011.gada vasaras beigām, taču būvuzņēmējs plāno darbus pabeigt ievērojami ātrāk un nodot objektu ekspluatācijā jau līdz šī gada beigām.

Rekonstruētā NAI priekšattīrīšanas ēka pirms fasādes apdares darbiem:

Rekonstruētā NAI priekšattīrīšanas ēka

Rekonstruētie NAI apkalpošanas tiltiņi:

Rekonstruētie NAI apkalpošanas tiltiņi

 

Priekšattīrīšanas ēkas tehnoloģisko iekārtu montāža:

Priekšattīrīšanas ēkas tehnoloģisko iekārtu montāža

Vienlaikus SIA „Brocēnu Siltums” informē, ka, ņemot vērā sākotnēji plānotās kopējās projekta izmaksas un faktiski noslēgtos līgumus, projekta ietvaros ir izveidojies ietaupījums. SIA „Brocēnu Siltums” plāno šo ietaupījumu izmantot, lai rekonstruētu aptuveni vienu kilometru ūdensvada Lielcieceres ielas un Skolas ielas posmos, ko bija plānots veikt nākamajā Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtā. Taču ņemot vērā ietaupījumu to varēs izdarīt jau šajā kārtā. Pašlaik tiek gatavoti visi nepieciešamie dokumenti, lai varētu veikt iepirkuma procedūras par ūdensvada rekonstrukcijas projektēšanu un pēc tam būvniecību, kura tiek plānota jau šajā vasarā.

Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekts tiek finansēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, valsts budžeta, Brocēnu novada domes un SIA „Brocēnu Siltums” līdzekļiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sīkākai informācijai:
Edgars Topecs
SIA „Brocēnu Siltums”
Ūdens inženieris
Telefons: 27853468
Fakss: 63865443
e-pasts: edgars@brocenusiltums.lv

Atgriezties iepriekšējā lapā