Brocēnu siltums

Brocēnu Ūdenssaimniecības attīstības projekts no 2008. gada maija līdz jūlijam

No 2008. gada maija līdz jūlijam Brocēnu Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros tika veikti sekojoši darbi:

  • Vienas kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu 12 litri/sek izbūve Skolas ielā;
  • ārējo ūdensapgādes DN 75 un sadzīves kanalizācijas DN 250 tīklu ar kopējo garumu 3200 metri izbūve;
  • kanalizācijas spiedvada DN 63 garumā 200 metri no KSS 1 līdz spiediena dzēšanas akai izbūve;
  • dziļurbumu Nr. 2 un Nr. 3 rekonstrukcija un viena dziļurbuma sūkņa nomaiņa;
  • ūdenstorņa rekonstrukcijua;
  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 1400 m3/dnn izbūve;
  • tika veiktas pārrunas par atdzelžošanas stacijas nepieciešamību un spiediena paaugstināšanas sūkņu iegādes iespējām.

Būvdarbus vadīja IK AVOTS V V sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadītājs Valērijs Jačičenko.

Atgriezties iepriekšējā lapā