Brocēnu siltums

Projekti

Brocēnos notiks jaunās ūdens attīrīšanas stacijas svinīgā atklāšana

Brocēnu Siltums

2010.gada 29.septembrī Brocēnos notiks dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas svinīgā atklāšana, kurā piedalīsies vides ministrs Raimonds Vējonis un Vides ministrijas pārstāvji. Stacija uzbūvēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos” ietvaros. Projektu īsteno SIA „Brocēnu Siltums”, dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi veica būvuzņēmējs SIA „Water Ser”.

Lasīt tālāk

Iepirkuma procedūra „Ūdensvada posma rekonstrukcija Brocēnos Skolas, Lielcieceres un Stūru ielā"

Brocēnu Siltums

SIA “Brocēnu siltums” (reģ.Nr. 48503007414, Skolas ielā 21a, Brocēnos) ES Kohēzijas fonda projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027 ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Ūdensvada posma rekonstrukcija Brocēnos Skolas, Lielcieceres un Stūru ielā” (identifikācijas Nr.2010/01),  Paredzemais būvdarbu izpildes termiņš 2 mēneši.

Lasīt tālāk

Aktualitātes Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā vasaras periodā notiek intensīvi būvdarbi abu noslēgto līgumu ietvaros.

Būvuzņēmējs SIA „Water Ser”, kurš veic jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecību, drīz būs pabeidzis jaunās atdzelžošanas stacijas ēkas un ūdens rezervuāru izbūves darbus, atlikuši ir tikai daži iekšējās apdares un fasādes apdares darbi. Šobrīd paralēli ūdens attīrīšanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai notiek ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, lai tuvākajā laikā varētu uzsākt ūdens sagatavošanas iekārtu pārbaudes, ieregulēšanu un palaišanas darbus. Kā pēdējie, pēc visu galveno darbu pabeigšanas, tiks veikti ūdens sagatavošanas stacijas teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros tiks veikta teritorijas sakārtošana uzstādot jaunu žogu un vārtus, izbūvējot piebraucamos ceļus un laukumu, kā arī tiks veikta teritorijas apzaļumošana. Pēc jaunās ūdens sagatavošanas stacijas palaišanas un nodošanas ekspluatācijā, tā Brocēnu pilsētas iedzīvotājiem nodrošinās kvalitatīva un normām atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošanu. Jaunās ūdens sagatavošanas stacijas iekārtu pārslēgšanas darbus, pārbaudi un darbināšanu testa režīmā plānots uzsākt jūlija mēnesī.

Lasīt tālāk

Aktualitātes Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

Līdz ar pavasara iestāšanos ir pilnā sparā atsākušies būvdarbi Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros. Ņemot vērā šī gada salīdzinoši auksto ziemu, ziemas periodā būvdarbi notika ar mazāku intensitāti nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, taču arī šajā laika periodā no gada sākuma līdz marta vidum ir izdarīts salīdzinoši daudz.

Būvuzņēmējs SIA „Water Ser”, kurš veic jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecību, ir pabeidzis divu artēzisko urbumu urbšanu un šobrīd notiek artēzisko aku sagatavošana, lai varētu drīzumā uzstādīt visas nepieciešamās iekārtas un veikt apsaisti. Ir uzsākta jaunās ūdens sagatavošanas stacijas ēkas jumta, logu un durvju montāža, kā arī grīdu sagatavošana, lai tuvākajā laikā varētu uzsākt pašu tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Visus būvdarbus plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā arī jauno ūdens sagatavošanas staciju līdz vasaras beigām.

Lasīt tālāk

Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijas gaita un tās ietekme uz ūdens kvalitāti

Projekts “14 Kurzemes reģiona pašvaldību ūdenssaimniecību attīstības projekts” tiek realizēts pēc LR Vides ministrijas pasūtījuma. Tā finansēšanai ir piesaistīti KF līdzekļi, projekta gaita un realizēšanas nosacījumi ir stingri noteikti līgumā.

Kā jau iepriekš esam informējuši, ūdens ir derīgs lietošanai, tikai ar paaugstinātu dzelzs saturu un duļķainību, kas arī dod dzeltenīgu nokrāsu. Tāds tiks padots iedzīvotājiem līdz jaunās ūdens atdzelžošanas stacijas pilnīgai izbūvei, kuru paredzēts pabeigt 2010. gada jūlijā. Šobrīd regulāri tīram  filtrus māju pagrabos, lai kaut daļēji noņemtu  paaugstināto dzelzs saturu.

Lasīt tālāk

1 | 2 | 3