Brocēnu siltums

Projekti

Iepirkuma procedūra „Ūdensvada posma rekonstrukcija Brocēnos Skolas, Lielcieceres un Stūru ielā"

Brocēnu Siltums

SIA “Brocēnu siltums” (reģ.Nr. 48503007414, Skolas ielā 21a, Brocēnos) ES Kohēzijas fonda projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brocēnos”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/027 ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Ūdensvada posma rekonstrukcija Brocēnos Skolas, Lielcieceres un Stūru ielā” (identifikācijas Nr.2010/01),  Paredzemais būvdarbu izpildes termiņš 2 mēneši.

Lasīt tālāk

Aktualitātes Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā vasaras periodā notiek intensīvi būvdarbi abu noslēgto līgumu ietvaros.

Būvuzņēmējs SIA „Water Ser”, kurš veic jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecību, drīz būs pabeidzis jaunās atdzelžošanas stacijas ēkas un ūdens rezervuāru izbūves darbus, atlikuši ir tikai daži iekšējās apdares un fasādes apdares darbi. Šobrīd paralēli ūdens attīrīšanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai notiek ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, lai tuvākajā laikā varētu uzsākt ūdens sagatavošanas iekārtu pārbaudes, ieregulēšanu un palaišanas darbus. Kā pēdējie, pēc visu galveno darbu pabeigšanas, tiks veikti ūdens sagatavošanas stacijas teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros tiks veikta teritorijas sakārtošana uzstādot jaunu žogu un vārtus, izbūvējot piebraucamos ceļus un laukumu, kā arī tiks veikta teritorijas apzaļumošana. Pēc jaunās ūdens sagatavošanas stacijas palaišanas un nodošanas ekspluatācijā, tā Brocēnu pilsētas iedzīvotājiem nodrošinās kvalitatīva un normām atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošanu. Jaunās ūdens sagatavošanas stacijas iekārtu pārslēgšanas darbus, pārbaudi un darbināšanu testa režīmā plānots uzsākt jūlija mēnesī.

Lasīt tālāk

Aktualitātes Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projektā

Brocēnu Siltums

Līdz ar pavasara iestāšanos ir pilnā sparā atsākušies būvdarbi Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros. Ņemot vērā šī gada salīdzinoši auksto ziemu, ziemas periodā būvdarbi notika ar mazāku intensitāti nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, taču arī šajā laika periodā no gada sākuma līdz marta vidum ir izdarīts salīdzinoši daudz.

Būvuzņēmējs SIA „Water Ser”, kurš veic jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecību, ir pabeidzis divu artēzisko urbumu urbšanu un šobrīd notiek artēzisko aku sagatavošana, lai varētu drīzumā uzstādīt visas nepieciešamās iekārtas un veikt apsaisti. Ir uzsākta jaunās ūdens sagatavošanas stacijas ēkas jumta, logu un durvju montāža, kā arī grīdu sagatavošana, lai tuvākajā laikā varētu uzsākt pašu tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Visus būvdarbus plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā arī jauno ūdens sagatavošanas staciju līdz vasaras beigām.

Lasīt tālāk

Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijas gaita un tās ietekme uz ūdens kvalitāti

Projekts “14 Kurzemes reģiona pašvaldību ūdenssaimniecību attīstības projekts” tiek realizēts pēc LR Vides ministrijas pasūtījuma. Tā finansēšanai ir piesaistīti KF līdzekļi, projekta gaita un realizēšanas nosacījumi ir stingri noteikti līgumā.

Kā jau iepriekš esam informējuši, ūdens ir derīgs lietošanai, tikai ar paaugstinātu dzelzs saturu un duļķainību, kas arī dod dzeltenīgu nokrāsu. Tāds tiks padots iedzīvotājiem līdz jaunās ūdens atdzelžošanas stacijas pilnīgai izbūvei, kuru paredzēts pabeigt 2010. gada jūlijā. Šobrīd regulāri tīram  filtrus māju pagrabos, lai kaut daļēji noņemtu  paaugstināto dzelzs saturu.

Lasīt tālāk

Turpinās būvdarbi Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros

Brocēnu Siltums

No pagājušā gada vasaras beigām Brocēnos turpinās būvdarbi pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros. Būvdarbi turpināsies arī šogad, un tos plānots pabeigt līdz šī gada rudenim.

Būvuzņēmējs SIA „Water Ser” veic jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecību.

Un šobrīd šī līguma ietvaros paveikti šādi darbi:

  • esošo ūdens sagatavošanas iekārtu pārslēgšanas darbi pagaidu darbības režīmā būvniecības laikā, lai nodrošinātu ūdensapgādes darbības nepārtrauktību;
  • esošo iekārtu demontāžas darbi;
  • demontēta esošā ūdens atdzelžošanas stacijas ēka;
  • izbūvēti jaunās ūdens atdzelžošanas stacijas pamati un sagatavota jaunā ūdens rezervuāra pamatne.
Lasīt tālāk

1 | 2 | 3