Brocēnu siltums

Aktuālie projekti

Uzsākta būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

16.04.2018.

Informējam, ka ir uzsākta būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde. Būvdarbu veicējs - Pilnsabiedrība “WesLat” sākotnēji veiks ūdensvada izbūvi Upes un Kalna ielās, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi, kā arī kanalizācijas izbūvi Upes ielā.

Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu apbraukšanas iespējām. 

Māju īpašniekiem aicinām būt aktīviem un izmantot iespēju pieslēgties pie jaunizbūvētajām komunikācijām, par pieslēguma risinājumu pirms tam vienojoties ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”.

Informējam, ka pieslēgšanās pie jaunizbūvētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tiks veikta pēc visu būvdarbu izpildes, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskās pārbaudes un dezinfekcijas.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam, būvdarbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā, līdz 2018. gada 5. decembrim 

Kopumā projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu, pieslēgumu un sūkņu stacijas izbūves darbus, nodrošinot iedzīvotājiem, Upes, Lielcieceres, Krasta un Kalna ielās, iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī vienlaikus par Pašvaldības un SIA “BROCĒNU SILTUMS” līdzekļiem veikt ūdensapgādes tīklu izbūves darbus minētajās ielās, nodrošinot kvalitatīvus un nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

1 | 2 | 3 >>