Brocēnu siltums

Aktuālie projekti

Iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes kanalizācijas sistēmai

Projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā.

Aicinām Brocēnu pilsētas iedzīvotājus, kas vēl nav veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, to izdarīt un izmantot tās sniegtās ērtības.

Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

13.12.2019.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

Turpinās pieslēgumu izveide projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros

15.04.2019.

Informējam, ka š.g. 6. martā Centrālā Finanšu Līgumu Aģentūra veica projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) noslēguma maksājuma pārbaudi, pēc kā tika apstiprināts noslēguma maksājums.

Projekta ietvaros veikta ūdensapgādes tīklu izbūve 2351 m, kanalizācijas pašteces tīkli 2288m, kanalizācijas spiedvads 355m, izbūvēta viena kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbi - asfaltbetona segums 3365m2, grants segums 125m2, bruģis 53m2. platībā. Projekta ietvaros 86 adresēs rasta iespēja pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Īstenojot projektu ir radies finanšu ietaupījums, un sākotnējās projekta kopējās izmaksas no 1 228 957.07 EUR ir samazinājušās līdz 736 886.98 EUR, kur attiecināmie izdevumi EUR 454 703.11 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 227 599.23, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 227 103.88). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 282 183.87.

Informāciju sagatavoja – SIA “BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Pārtraukts iepirkums “Informatīvo stendu izgatavošana”

Iepirkums

10.01.2019.

Par iepirkuma procedūras “Informatīvo stendu izgatavošana”,
Id.Nr.BS-I-2018/1 pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem

SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans, tālr: 26670336, fakss: 63865645, e-pasts: karlis@brocenusiltums.lv paziņo, ka 2019. gada 10. janvārī iepirkuma procedūras “Informatīvo stendu izgatavošana”, Id.Nr.BS-I-2018/1 ietvaros ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls – netika saņemti Pretendentu piedāvājumi.

Izsludināts iepirkums “Informatīvo stendu izgatavošana”

Iepirkums

19.12.2018.

2018. gada 19. decembrī SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans, tālr: 26670336, fakss: 63865645, e-pasts: karlis@brocenusiltums.lv izsludina iepirkumu:

“Informatīvo stendu izgatavošana” , Id.Nr. BS-I-2018/1

Iepirkuma priekšmets ir informatīvo stendu izgatavošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Elektroniskā formā iepirkuma nolikums un tā pielikumi pieejami šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 8. janvārim plkst. 10.00, nosūtot uz e-pastu: karlis@brocenusiltums.lv (skenētus dokumentus) vai pa faksu 63865645 vai, iesniedzot personīgi SIA "BROCĒNU SILTUMS", Adrese: Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu nov. LV-3851, iesniedzamai dokumentācijai norādot atsauci “Pieteikums dalībai cenu aptaujā “Informatīvo stendu izgatavošana “ (Id. Nr.BS-I-2018/1).

<< 1 | 2 | 3