Brocēnu siltums

Aktualitātes

Aicinājums mājas vecākajiem, energopārvaldniekiem vai atbildīgajām personām!

Sazinoties ar SIA „Brocēnu siltums” namu pārvaldnieci Daci Vītoliņu pa tālr. 63865550 vai 28662272, vai rakstot uz epastu dace@brocenusiltums.lv Jūs varat vienoties par lietotu dēļu saņemšanu, kurus varat izmantot ne tikai soliņu salabošanai vai izgatavošanai pie Jūsu mājas, bet arī  putnu būrīšu pagatavošanai, vai arī jebkurai citai vēlmes īstenošanai, kas padarītu Jūsu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmu sakoptāku.
Aicinu iedzīvotājus sakopt arī savas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpas, nomazgāt sienas un logus, izslaucīt trepes!
 
Uzklausīšu Jūsu idejas pagalmu sakopšanā un īstenosim tās kopīgiem spēkiem!
 
Uz Jūsu atsaucību cerot un darba prieku vēlot,
SIA „Brocēnu siltums” namu pārvaldniece
Dace Vītoliņa

Rīkojums par aprēķina kārtību patvaļīgas rīcības gadījumā

Pamatojoties uz Brocēnu novada domes 2008.gada 16.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Brocēnu novada ūdens apgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” un MK noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” noteikt sekojošo:

  • patvaļīgas pieslēgšanās ūdensvada un kanalizācijas tīkliem gadījumā ūdens patēriņš tiek aprēķināts trīskāršas maksimālās patēriņa normas apmērā, pieņemot, ka pakalpojumi bez atļaujas izmantoti vienu mēnesi.
Lasīt tālāk

Izmaiņas SIA „Brocēnu Siltums” pakalpojumu maksas aprēķina metodikā

Pamatojoties uz 2008.gada 9.decembra MK noteikumiem Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” uzdodu no 2012.gada 1.jūnija SIA „Brocēnu Siltums” Brocēnu pilsētā apkalpošanā esošājās daudzdzīvokļu mājās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas aprēķinos veikt sekojošas izmaiņas:

Lasīt tālāk

1 | 2 | 3 | 4 >>