Brocēnu siltums

Aktualitātes

Informācija iedzīvotājiem

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.1. punktu ar 2020.gadu netiks piemēroti atvieglojumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu - ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu.
 

Ilgstoša prombūtne

Atsaucoties uz Ministru Kabineta noteikumiem nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”  28.pantu, ja ir paredzēta dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana, dzīvokļa īpašnieks vismaz nedēļu iepriekš par to informē pārvaldnieku rakstiski, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku.

Informācija par pakalpojumu rēķiniem

Sakarā ar jaunās grāmatvedības programmas ieviešanu, saņemto pakalpojumu rēķini kavēsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA „Brocēnu Siltums” administrācija

Informācija Brocēnu novada izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem!

Pamatojoties uz Brocēnu novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma nr. BNP2019/34 rezultātiem informējam, ka uzņēmums SIA “Brocēnu Siltums” turpinās sniegt ēdināšanas pakalpojumu Brocēnu novada izglītības iestādēs.

Izejot no iepriekš minētā informējam, ka cenas par ēdienreizēm ar 2020.gada 20.janvāri būs sekojošas:

Izglītojamie Ēdienreize Izmaksas
(EUR ar PVN)
Pirmsskola Brokastis 0.50 €
Pusdienas 1.30 €
Launags 0.70 €
Pamatskola Pusdienas 1.70 €

SIA “Brocēnu Siltums” administrācija.

Paziņojums par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2020.gada 1.janvāra

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 88, apstiprinot SIA „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu ar dabas resursu nodokli (DRN):

- no 2020. gada 1. janvāra - 54,96 EUR/tn, bez PVN.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1. un 12. daļu, mainās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

No 2020.gada 1.janvāra Brocēnu novadā maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 18,82 EUR/m 3 bez PVN, līdzšinējo 18,45 EUR/m3 bez PVN vietā.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA „Eko Kurzeme” rakstot e-pastu uz broceni@ekokurzeme.lv, vai zvanot pa tālr. 22013939.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9