Brocēnu siltums

Aktualitātes

No amata atkāpjas SIA “Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs

SIA “Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans pēc vairāk kā 6 gadu darba Brocēnu pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāja amatos nolēmis pieņemt jaunus profesionālos izaicinājumus. Vadītāja pēdējā darba diena ir šodiena, 14. decembris.

Ir veikts liels kopīgs darbs ar uzņēmuma darbiniekiem, lai uzlabotu uzņēmuma ikdienas darbību un profesionālu pakalpojumu sniegšanu visās uzņēmuma darbības jomās. Pēdējos gados uzņēmums ir darbojies vairākās ar komunālo saimniecību saistītās nozarēs visā Brocēnu novada teritorijā un Saldus novadā, kas nodrošina plašu pakalpojuma saņēmēju klāstu gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Iepriekšējā gadā ir pabeigts ūdenssaimniecības projekts Brocēnu pilsētā, kas būtiski paaugstina dzīves kvalitāti un ērtības pilsētas privātmāju apbūves teritorijā. Tāpat norit darbi pie apsaimniekojamo daudzdzīvokļu māju renovācijas projektiem, kuri uzņēmumam ir nozīmīgi, lai uzlabotu namu tehnisko stāvokli un iedzīvotāju īpašuma vērtību. Uzņēmums patstāvīgi investē līdzekļus saimniecības un tehnikas sakārtošanā un modernizēšanā, kas ir ļāvis kvalitatīvāk, efektīvāk sniegt pakalpojumus, jo īpaši pilsētas teritorijas sakārtotības uzturēšanai ikdienā, veidojot sakoptu pilsētas tēlu. Paldies darbiniekiem, kuri godprātīgi šo gadu laikā veica savu darbu.

Par BS: Sabiedrība ir Brocēnu novada komunālo pakalpojumu sniegšanas lielākais uzņēmums ar vidēji 75 darbiniekiem. Uzņēmuma pamatdarbība saistīta ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, ūdens ieguvi, attīrīšanu un apgādi, kā arī siltumapgādi un teritorijas labiekārtošanas un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Brocēnu un Saldus novados.

Papildus SIA „Brocēnu Siltums” veic arī dzelzceļa infrastruktūras apsaimniekošanu SIA “Schwenk Latvija” teritorijā.

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

11.12.2020.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

Par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi

SIA “BROCĒNU SILTUMS” atgādina, ka 2020. gada 1. janvārī beidzās Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktais termiņš, kurā jāveic ūdens mērītāju (komercuzskaites mēraparāts) mezglu ierīkošana.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10.panta 1.daļas 1.punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam ir pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai par saviem līdzekļiem. Savukārt likuma 9.panta pirmās daļas piektais punkts noteic, ka pakalpojumu sniedzējam par saviem līdzekļiem jānodrošina komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana. 

Pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi attiecas uz klientiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādi. Savukārt tos, kuriem ir individuālā ūdensapgāde (no akas, spices vai urbuma), šīs prasības neskar.

Šāds pienākums likumā noteiktas, lai visi lietotāji maksātu par faktiski patērēto ūdens apjomu atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem. Joprojām daļa klientu norēķinās pēc noteikta ūdens patēriņa aprēķina (patēriņa normas). Proti, maksājot par nemainīgu apjomu ik mēnesi, kas neatspoguļo faktisko ūdens patēriņu.

Klientiem, kuri nav paspējuši izbūvēt mēraparāta mezgla izbūvi, lūgums sazināties ar uzņēmuma komunālinženieri (+371 27853468).

05.11.2020.

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

11.09.2020.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9