Brocēnu siltums

Aktualitātes

Informācija par siltumapgādes realizācijas tarifu

Cienījamie klienti!
Informācija par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 4.septembra lēmuma Nr.393 “Par SIA “Brocēnu siltums” siltumapgādes tarifu” noteiktā siltumapgādes realizācijas tarifa 48,76 Eur/MWh (bez PVN) piemērošanu atrodama šeit.

SIA "BROCĒNU SILTUMS" asenizācijas un šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanas pakalpojuma izcenojums

Ar 2018. gada 1. augustu SIA „BROCĒNU SILTUMS” stājas spēkā sekojoši izcenojumi par asenizācijas pakalpojumu un maksa par šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu un attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena EUR (bez PVN)

1.

Asenizācijas pakalpojumi Brocēnu pilsētā

Muca 3.6 m3

17,93

2.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (līdz 24 km vienā virzienā)

Muca 3.6 m3

22,56

3.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (virs 25 km vienā virzienā, bet sākot ar 31 km, papildus tiek rēķinātas transporta izmaksas par katru nobraukto km – 0,55 euro bez PVN)

Muca 3.6 m3

24,79

4.

Šķidro sadzīves atkritumu vešana uz uzņēmuma utilizācijas vietu

m3

2,394

Uzsākta projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” īstenošana

13.12.2017.

Informējam, ka SIA “Brocēnu siltums” šā gada 14. novembrī ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstījis līgumu Nr.5.3.1.0/17/I/002 par Eiropas Savienības fonda projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” īstenošanu. Projekta īstenošanai piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums 380 248.00 EUR apmērā (50.06% no Projekta attiecināmajiem izdevumiem). Projekta ietvaros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu, pieslēgumu un sūkņu stacijas izbūves darbus, nodrošinot iedzīvotājiem, Upes, Lielcieceres, Krasta un Kalna ielās, iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī vienlaikus par Pašvaldības un SIA “Brocēnu siltums” līdzekļiem veikt ūdensapgādes tīklu izbūves darbus minētajās ielās, nodrošinot kvalitatīvus un nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus.

Projekta īstenošanai š.g. 5. decembrī ar Pilnsabiedrību “WesLat” ir parakstīts būvdarbu līgums, kā arī š.g. 6. decembrī ar SIA “Lakalme” ir parakstīts līgums par projekta ietvaros paredzēto būvdarbu būvuzraudzību.

Līguma parakstīšana

Būvdarbu līgumu paraksta SIA “Brocēnu siltums” valdes loceklis Uģis Vīksna un Pilnsabiedrības “WesLat” pilnvarotā persona Vladimirs Dolgins

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, būvdarbu izpildi plānots uzsākt 2018. gada sākumā, būvdarbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā, līdz 2018. gada 5. decembrim.

Būvdarbu veicējs informēs iedzīvotājus par plānotajiem būvdarbiem, darbu izpildes posmiem gan rakstiski, gan arī nepieciešamā informācija tiks izvietota SIA “Brocēnu siltums” mājaslapā.

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes loceklis, Uģis Vīksna

Iepirkums

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6