Brocēnu siltums

Aktualitātes

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

13.06.2019.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

07.06.2019. uzklausīšanas sanāksme par SIA „BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) piektdien, 2019.gada 7.jūnijā plkst.12.00 Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā Lielcieceres ielā 10, Brocēnos, Brocēnu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,BROCĒNU SILTUMS” (turpmāk – SIA ,,BROCĒNU SILTUMS”) iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „BROCĒNU SILTUMS” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 6.jūnijam (kontaktpersona Solvita Švede, tel. 67873186; solvita.svede@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar informāciju par SIA „BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv sadaļā: Aktuāli/ Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.”

Informācija par rēķinu saņemšanu

SIA “Brocēnu Siltums” informē, ka ar 2019. gada 1. jūniju, klientiem, kuri turpmāk vēlas saņemt rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem savā pasta kastītē, par rēķinu sagatavošanu un izsūtīšanu tiks piemērota maksa 0,50 euro. Tiem, kuri rēķinus saņem e-pastā, šāda papildus maksa netiks piemērota.

Rēķinu saņemšanai e-pastā aicinām dzīvokļu īpašniekus sazināties, zvanot pa tālruni 63865443, rakstot mums uz e-pastu ruta.mieze@brocenusiltums.lv vai ierodoties personīgi Skolas ielā 21a, Brocēni.

Paziņojums par SIA „Brocēnu Siltums” siltumenerģijas apgādes tarifa projektu

SIA „Brocēnu Siltums”, vien. reģ. Nr. 48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851, 2019. gada 29. aprīlī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas apgādes tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko
pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(Bez PVN) EUR/MWh

Piedāvātais tarifs
​(bez PVN) EUR/MWh

Tarifa palielinājums (%)

Siltumenerģija

48,76

50,01

+ 2,56%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019. gada 1. decembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, iepirktās siltumenerģijas un elektrības cenu izmaiņām.  

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes tarifa projektu lietotājs var SIA "Brocēnu Siltums" Skolas iela 21a,Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851, iepriekš sazinoties ar valdes priekšsēdētāju pa tālruni 63865555 vai nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi ruta@brocenusiltums.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu elektroniski var iesniegt, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: ruta@brocenusiltums.lv, vai tālruni  63865555, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja un tarifa izmaiņām

Saskaņā ar Brocēnu novada pašvaldības veiktā iepirkuma atklātā konkursa rezultātiem no 2019.gada 1.jūnija un turpmākos septiņus gadus atkritumu apsaimniekošanu novadā nodrošinās personu apvienība SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme”, ko pārstāvēs SIA “Eko Kurzeme”.

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka atbilstoši iepirkumam personu apvienības SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme” un Brocēnu novada pašvaldības noslēgtais līgums paredz, ka no 2019.gada 1.jūnija atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs:

18,45 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Maksā ir ietverts sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” klientu apkalpošanas centru pa tālr. 22022418 vai rakstīt e-pastu uz info@ekokurzeme.lv

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17