Brocēnu siltums

Aktualitātes

Informācija par pakalpojumu rēķiniem

Sakarā ar jaunās grāmatvedības programmas ieviešanu, saņemto pakalpojumu rēķini kavēsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA „Brocēnu Siltums” administrācija

Informācija Brocēnu novada izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem!

Pamatojoties uz Brocēnu novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma nr. BNP2019/34 rezultātiem informējam, ka uzņēmums SIA “Brocēnu Siltums” turpinās sniegt ēdināšanas pakalpojumu Brocēnu novada izglītības iestādēs.

Izejot no iepriekš minētā informējam, ka cenas par ēdienreizēm ar 2020.gada 20.janvāri būs sekojošas:

Izglītojamie Ēdienreize Izmaksas
(EUR ar PVN)
Pirmsskola Brokastis 0.50 €
Pusdienas 1.30 €
Launags 0.70 €
Pamatskola Pusdienas 1.70 €

SIA “Brocēnu Siltums” administrācija.

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

06.12.2019.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

Paziņojums par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2020.gada 1.janvāra

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 88, apstiprinot SIA „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu ar dabas resursu nodokli (DRN):

- no 2020. gada 1. janvāra - 54,96 EUR/tn, bez PVN.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1. un 12. daļu, mainās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

No 2020.gada 1.janvāra Brocēnu novadā maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 18,82 EUR/m 3 bez PVN, līdzšinējo 18,45 EUR/m3 bez PVN vietā.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA „Eko Kurzeme” rakstot e-pastu uz broceni@ekokurzeme.lv, vai zvanot pa tālr. 22013939.

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15