Brocēnu siltums

Aktualitātes

Par likumisko nokavējuma procentu nepiemērošanu

Informējam, ka pamatojoties uz LR Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, SIA “BROCĒNU SILTUMS” nolēma klientiem uz valstī izsludināto ārkārtas situācijas laiku, nepiemērot nokavējuma procentus samaksas kavējuma gadījumā.

Klientiem, kuri ārkārtas situācijas dēļ ir nonākuši finansiālās grūtībās, piedāvājam noslēgt vienošanos par pakāpenisku parāda atmaksu.

Lai noslēgtu vienošanos par pakāpenisku parāda atmaksu, lūgums sazināties ar parādu piedziņas speciālisti Lauru Bulu, tel.: +371 26446628, e-pasts: laura@brocenusiltums.lv.

CIENĪJAMIE KLIENTI!

INFORMĒJAM!

SAKARĀ AR VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU, LAI IEROBEŽOTU COVID-19 IZPLATĪBU, KLIENTI KLĀTIENĒ APKALPOTI NETIKS, LĪDZ
2020.GADA 14.APRĪLIM!

Lūgums sazināties telefoniski:

Dispečere (avārijas gadījumā) – 29116297
Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja – 63865544
Grāmatvedība, skaitītāju rādījumi – 63865758, 27876998
Parādu piedziņas speciālists – 26446628
Namu pārvaldniece – 28662272
vai elektroniski, sūtot e-pastus.

ATVAINOJAMIES PAR SAGĀDĀTAJĀM NEĒRTĪBĀM!

SIA “BROCĒNU SILTUMS” ADMINISTRĀCIJA.​ 

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

06.03.2020.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

Aktuāla informācija Brocēnu pilsētas iedzīvotājiem

Projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā.

SIA BROCĒNU SILTUMS aicina iedzīvotājus, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, pieslēgties pie centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas, un izmantot tās sniegtās ērtības.

Iesniegumu par pieslēgšanos iespējams uzrakstīt uzņēmuma birojā Skolas ielā 21a, Brocēni, darba laikā:

Pirmdiena - Trešdiena
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00

Ceturtdiena
8:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00

Piektdiena
8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00

Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas iespējams sazināties ar komunālinženieri Uldi Neimani, Tel. 27853468.

 

SIA BROCĒNU SILTUMS
Administrācija

Informācija iedzīvotājiem

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.1. punktu ar 2020.gadu netiks piemēroti atvieglojumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu - ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu.
 

Ilgstoša prombūtne

Atsaucoties uz Ministru Kabineta noteikumiem nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”  28.pantu, ja ir paredzēta dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana, dzīvokļa īpašnieks vismaz nedēļu iepriekš par to informē pārvaldnieku rakstiski, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku.

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14