Brocēnu siltums

Vakances

Valdes loceklis

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Brocēnu Siltums” (reģ.Nr. 48503007414) VALDES LOCEKĻA AMATU.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
 2. Kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošana, vadīšana un koordinēšana; darba plāna izstrādes koordinēšana un pārraudzība, ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītāju noteikšana;
 3. Kapitālsabiedrības darbības analīze un novērtēšana, pašvaldības kapitāla daļu turētāja informēšana par rezultātiem;
 4. Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto investīciju projektu ieviešana un uzraudzība;
 5. Kapitālsabiedrības budžeta plānošana un kontrole; finanšu vadība, materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošana un to racionālās izmantošanas nodrošināšana;
 6. Operatīvās grāmatvedības, statistiskās uzskaites un pārskatu sagatavošanas organizēšana;
 7. Ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
 8. Personāla vadības procesu nodrošināšana.

Kandidātiem izvirzāmās prasības

 1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām.
 2. Nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 3. Augstākā profesionālā izglītība ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības, inženierzinātņu nozarē, maģistra grāds attiecīgajās nozarēs tiks uzskatīts par priekšrocību;
 4. Vismaz divu gadu darba pieredze amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus uzņēmumā, kuras pamatdarbība ir siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumi, dzīvojamo māju pārvaldīšana saskaņā ar uzņēmuma vidēja termiņa stratēģiju;
 5. Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā; (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā C1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem);
 6. Vismaz vienas Eiropas Savienības valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientēties profesionālajā terminoloģijā (valodas prasmju pašnovērtējums ne zemāks kā B1 līmenis (atbilstoši Europass kritērijiem)).
 7. Vēlama pieredze:
  • Par pašvaldības kapitālsabiedrības darbības principiem;
  • Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu ieviešanā un uzraudzībā;
  • Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu plānošanā;
  • Publisko iepirkumu organizēšanā.
 8. Labas datorprasmes Microsoft Office;
 9. B kategorijas autovadītāja tiesības.

Piedāvajam:

 • Atalgojumu 2255 EUR  (pirms nodokļu nomaksas);
 • Iespēju radošu un inovatīvu ideju realizācijai;
 • Dinamisku un aizraujošu darba ikdienu;
 • Profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas.

Ar iecelto SIA “Brocēnu Siltums” valdes locekli tiks slēgts pilnvarojuma līgums.

Sīkāka informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un cita papildinformācija pieejama šeit.

 

Nekustamā īpašuma speciālists/-e

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” izsludina pieteikšanos NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTU/-I amata kandidātu atlasei (prof. kods 3334 09)

Prasības kandidātiem:

 • Izcilas komunikācijas, argumentācijas un saskarsmes prasmes.
 • Augsta atbildības sajūta, godīgums, precizitāte un lojalitāte.
 • Spēja strādāt komandā un patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu.
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 • Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office).
 • Augstākā izglītība.
 • Iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatpienākumi:

 • Kontrolēt uzņēmuma klientu savlaicīgu saistību izpildi.
 • Veikt parādu piedziņas procesu.
 • Izstrādāt dokumentus, kas nepieciešami parāda veiksmīgai piedziņai (vēstuļu, atgādinājumu sagatavošana parādniekam, vienošanās par parāda atmaksu u.c.).
 • Veikt parādnieku analīzi un klasifikāciju, atbilstoši uzņēmumā noteiktajiem kritērijiem.
 • Sagatavot nepieciešamos dokumentus parāda piedziņas nodošanai tiesai;
 • Informācijas par parādiem apstrāde no uzņēmumu datu bāzes, atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai.
 • Sagatavot kreditora prasības mantojumu procedūrās, kā arī bezmantinieku mantas atzīšanas pieteikumos.
 • Sagatavot kreditora pieteikumus par parāda piedziņu zvērinātam tiesu izpildītājam.
 • Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un pilnvarojuma līguma sagatavošana, noslēgšana ar fiziskām un juridiskām personām.
 • Līgumu par siltumapgādi, ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu sagatavošana un noslēgšana ar fiziskām un juridiskām personām.

Mēs piedāvājam:

 • Aktīvu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā.
 • Darba samaksu 950.00 EUR pirms nodokļu nomaksas, piemaksas par virsstundu darbu un sociālās garantijas.
 • Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi.
 • Labus darba apstākļus un profesionālu, draudzīgu kolektīvu.

Pieteikumu - CV, pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 2021.gada 13. aprīlim (ieskaitot) pa pastu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS”, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851 vai elektroniski uz e- pastu agnija@brocenusiltums.lv.

Informējam, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā un ar atbilstošākos kandidātu uzaicināsim uz darba interviju.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases procesa norisi.

 

Sliežu ceļu montieris

Pienākumi:

 • Veikt sliežu ceļu uzturēšanas un remontdarbus
 • Veikt iekraušanas un izkraušanas darbus
 • Veikt ogļu vagonu izkraušanas darbus

Darba laiks – normāls darba laiks

Darba līgums – noteikts laiks

Galvenie amata pienākumi:

 • Vidējā izglītība
 • Latviešu valodas zināšanas

Bruto alga no 700 EUR bruto
Pieteikšanās līdz 29.03.2021.
Kontaktpersona: Ingus Mednis,
CV uz e-pastu: lietvede@brocenusiltums.lv