Brocēnu siltums

Dokumenti


Informācija par uzņēmumu:

1. Īpašuma struktūra

2. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

3. Statūti

4. Finanšu un nefinanšu mērķi 2016. – 2020. gadam

5. Finanšu mērķi 2020. – 2024. gadam

6. Informācija par saņemtajiem ziedojumiem

7. Privātuma politika

8. Pretkorupcijas pasākumu plāns

9. Darba samaksas nolikums

10. Trauksmes celšanas noteikumi

11. Ētikas kodekss

12. Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

13. Par pretkorupcijas pasākumu plāna 2015. gada – 2020. gadam izpildi

14. Saņemtais finansējums no 2015. gada – 2020. gadam


Finanšu rādītāji:

1. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2015. gadā

2. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2016. gadā

3. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2017. gadā

4. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2018. gadā

5. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2019. gadā

6. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2020. gadā

7. Gada pārskats par 2015. gadu

8. Gada pārskats par 2016. gadu

9. Gada pārskats par 2017. gadu

10. Pārskats par 2018. gada pirmo pusgadu

11. Gada pārskats par 2018. gadu

12. Pārskats par 2019. gada pirmajiem 3 mēnešiem

13. Pārskats par 2019. gada pirmajiem 6 mēnešiem

14. Pārskats par 2019. gada pirmajiem 9 mēnešiem

15. Gada pārskats par 2019. gadu

16. Pārskats par 2020. gada pirmajiem 3 mēnešiem

17. Pārskats par 2020. gada pirmajiem 6 mēnešiem

18. Pārskats par 2020. gada pirmajiem 9 mēnešiem

19. Gada pārskats par 2020. gadu

20. Pārskats par 2021. gada pirmajiem 3 mēnešiem

21. Pārskats par 2021. gada pirmajiem 6 mēnešiem


Dalībnieka sapulces:

1. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_01

2. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_02

3. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_03

4. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_04

5. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_05

6. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_06

7. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_07

8. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_08

9. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_09

10. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_01

11. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_02

12. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_03

12. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2021_05