Brocēnu siltums

Dokumenti


Informācija par uzņēmumu:

1. Ziedojumu (dāvinājumu) stratēģija un kārtība

2. Pretkorupcijas pasākumu plāns

3. Privātuma politika

4. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

5. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

6. Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

7. Īpašuma struktūra


Finanšu rādītāji:

1. Gada pārskats par 2017. gadu

2. Pārskats par 2018. gada pirmo pusgadu

3. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2017. gadā

4. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2018. gadā

5. Gada pārskats par 2018. gadu

6. Pārskats par 2019. gada pirmo ceturksni


Informācija par atalgojumu:

1. Atalgojuma politikas principi