Brocēnu siltums

Uzņēmums

SIA „Brocēnu Siltums” ir uzņēmums ar ilggadēju pieredzi namu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā. Uzņēmums SIA „Brocēnu Siltums” savu darbību uzsāka jau 1992. gadā. 

2017. gada 27. jūlija domes sēdē Brocēnu novada pašvaldība pieņēma lēmumu par SIA „Brocēnu Siltums” un SIA „Brocēnu Ceļš” reorganizācijas uzsākšanu. Ar 2018. gada 1. februāri Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra lēmumu, no komercreģistra tiek izslēgta komercsabiedrība SIA „Brocēnu Ceļš” un komercreģistrā tiek ierakstīta komercsabiedrība SIA „Brocēnu Siltums” reģistrācijas Nr. 48503007414.

SIA „Brocēnu Siltums”  pamatkapitāls ir 1 004 739, 00 euro.

SIA „Brocēnu Siltums” 100% kapitāla daļu turētājs ir Brocēnu novada pašvaldība.

SIA „Brocēnu Siltums” pieder 1.5761% kapitāla daļas SIA „Viduskurzemes AAO” un 20.93668% SIA „Brocēnu Enerģija”.

 

SIA “Brocēnu Siltums” galvenie darbības veidi:

  • Teritorijas labiekārtošana un uzkopšana;
  • Brocēnu pilsētas administratīvās teritorijas, gājēju ietvju un teritorijas uzturēšana un kopšana;
  • Asenizācijas pakalpojumi;
  • Brocēnu pilsētas, SIA "CEMEX" - 10.2 km dzelzceļa posma uzturēšanas darbi;
  • Siltumenerģijas piegāde;
  • Ūdens apgādes un kanalizācijas nodrošināšana;
  • Māju apsaimniekošana Brocēnu pilsētā un Brocēnu novadā.