Brocēnu siltums

SIA “Brocēnu Siltums” pakalpojumu izmaksas 2022. gadam

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena EUR (bez PVN)

1.

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana (brigāde)

gb.

51,59

2.

Ūdens skaitītāja nomaiņa (jauns skaitītājs)

gb.

27,95

3.

Ūdens skaitītāja nomaiņa (verificēts skaitītājs)

gb.

14,18

4.

Skaitītāja nomaiņa (klienta skaitītājs)

gb.

12,47

5.

Skaitītāja atslēgšana

gb.

13,46

6.

Skaitītāja pieslēgšana

gb.

13,46

7.

Ūdens skaitītāja noplombēšana Brocēnu pilsētā

gb.

3,93

8.

Santehniķa pakalpojums (1 speciālists)

h

12,26

9.

Elektriķa pakalpojums (1 speciālists)

h

11,36

10.

Dažādu saimniecisko darbu veikšana  (1 speciālists)

h

10,60

11.

Zāles pļaušana (līdz 20cm)

m2

0,0168

12.

Zāles pļaušana (līdz 30cm)

m2

0,0179

13.

Zāles pļaušana (virs 30cm)

m2

0,0195

14.

Traktors ar piekabi

h

32,77

15.

Traktors ar hidromanipulatoru

h

32,89

16.

Traktors ar sniega lāpstu

h

38,50

17.

Traktors (sāls un smilts maisījuma kaisīšana)

km

36,21

18.

Mini traktors ar piekabi

h

22,60

19.

Mini traktors ar slotu

h

24,09

20.

Autopacēlājs

h

33,10

21.

Ekskavators

h

30,58

22.

Tehniskā ūdens piegāde Brocēnu pilsētā

muca 3.6 m3

25,62

23.

Asenizācijas Brocēnu pilsētā

muca 3.6 m3

21,40

24.

Asenizācija ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (sākot ar 30km, papildus tiek rēķinātas transporta izmaksas par katru nobraukto km - 0,72 EUR bez PVN)

muca 3.6 m3

29,14

25.

Transporta izmaksas

km

0,72