Brocēnu siltums

SIA "Brocēnu Siltums" sniegto pakalpojumu cenas 2021. gadā

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena EUR (bez PVN)

1.

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana

gb.

43,62

2.

Ūdens skaitītāja nomaiņa (jauns skaitītājs)

gb.

20,09

3.

Ūdens skaitītāja nomaiņa (verificēts skaitītājs)

gb.

12,62

4.

Skaitītāja nomaiņa (klienta skaitītājs)

gb.

10,92

5.

Skaitītāja atslēgšana

gb.

11,76

6.

Skaitītāja pieslēgšana

gb.

11,76

7.

Ūdens skaitītāja noplombēšana Brocēnu pilsētā

gb.

3,43

8.

Santehniķa pakalpojums (1 speciālists)

h

10,7

9.

Elektriķa pakalpojums

h

11,36

10.

Dažādu saimniecisko darbu veikšana  (1 speciālists)

h

10,6

11.

Zāles pļaušana (līdz 20cm)

m2

0,0149

12.

Zāles pļaušana (līdz 30cm)

m2

0,0165

13.

Zāles pļaušana (virs 30cm)

m2

0,019

14.

Traktors ar piekabi

h

24,76

15.

Traktors ar hidromanipulatoru

h

30,53

16.

Mini traktors ar piekabi

h

20,5

17.

Mini traktors ar slotu

h

23,67

18.

Autopacēlājs

h

27,54

19.

Ekskavators

h

26,20

20.

Tehnsikā ūdens piegāde Brocēnu pilsētā

muca 3.6 m3

23,87

21.

Asenizācijas Brocēnu pilsētā

muca 3.6 m3

20,21

22.

Asenizācija ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (sākot ar 30km, papildus tiek rēķinātas transporta izmaksas par katru nobraukto km - 0,55 euro bez PVN)

muca 3.6 m3

26,49

23.

Šķidro sadzīves atkritumu vešana uz uzņēmuma utilizācijas vietu

m3

2,39

24.

Transporta izmaksas

km

0,55