Brocēnu siltums

Dzelzceļa uzturēšana

Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SCHWENK Latvija notiek uz savstarpēji noslēgtā pakalpojuma līguma pamata. Līguma ietvaros SIA „Brocēnu Siltums” uzņēmuma darbinieki veic SIA SCHWENK Latvija teritorijā esošo sliežu ceļu uzturēšanas un remonta darbus, kā arī dzelzceļa vagonu uzturēšanas darbus, kas sevī ietver:

  • kravu iekraušana / izkraušana vagonā vai hoperī
  • hopera un pusvagona attīrīšana pēc kravas izkraušanas
  • gulšņu maiņa
  • pārmiju brusu maiņa
  • sliedes maiņa
  • kontrolsliedes, rāmjsliedes, krusteņa maiņa
  • sliežu ceļu blietēšana
  • sliežu ceļu miglošana
  • Sīki sliežu ceļu remonta darbi t.sk.: sliežu ceļu lāgošana; sliežu salaidņu spraugu regulēšana; sliežu ceļu gabarīta notīrīšana no kravu nobirumiem; pārmiju detaļu eļļošana; pārmiju statņu, atbalsta brusu, kontrolstabiņu, zīmju signālkrāsojuma atjaunošana; kravu paraugu nogāde analīzēm;