Brocēnu siltums

Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 29.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 48503007414, juridiskā adrese: Skolas iela 21A, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851 (turpmāk – SIA “BROCĒNU SILTUMS”), iesniegumu (2019.gada 29.aprīlis Nr.1.-6.2/121) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un 2019.gada 30.aprīlī, 2.augustā, 28.oktobrī, 2020.gada 17.janvārī, 28.janvārī, 19.martā, 27.maijā, 7.augustā, 28.oktobrī, 2021.gada 26.janvārī, 1.martā, 19.martā, 28.aprīlī, 8.oktobrī, 23.novembrī, 2022.gada 25.martā, 25.aprīlī, 26.aprīlī un 29.aprīlī – papildu informāciju, izmaksas pamatojošos dokumentus un precizētu tarifu projektu (2019.gada 30.aprīlis bez numura, 2019.gada 2.augusts Nr.1.6-1, 2019.gada 28.oktobris Nr.1-6.1/239, 2020.gada 16.janvāris Nr.1-6.1/33, 2020.gada 27.janvāris Nr.1-6.1/41, 2020.gada 17.marts Nr.1-6.1/62, 2020.gada 26.maijs Nr.1-6.1/124, 2020.gada 7.augusts Nr.1-6.1/156, 2020.gada 27.oktobris Nr.1-6.1/241, 2021.gada 26.janvāris Nr.1-6.1/13, 2021.gada 26.februāris Nr.1-6.2/54, 2021.gada 19.marts bez numura, 2021.gada 28.aprīlis Nr.1-6.1/120, 2021.gada 8.oktobris Nr.1-6.1/178, 2021.gada 22.novembris Nr.1-6.1/188, 2022.gada 25.marts Nr.1.6.2/87, 2022.gada 25.aprīlis Nr.1.6.2/93, 2022.gada 26.aprīlis bez numura un 2022.gada 29.aprīlis bez numura) (turpmāk – tarifu projekts). Lasīt tālāk

 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 7.janvārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 48503007414, juridiskā adrese: Skolas iela 21A, Brocēni, Saldus novads, LV-3851 (turpmāk – SIA “BROCĒNU SILTUMS”), iesniegumu (2021.gada 7.janvāris Nr.1-6.1/1) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2021.gada 16.aprīlī, 23.aprīlī, 1.jūnijā, 4.oktobrī, 11.novembrī, 21.decembrī, 2022.gada 23.martā, 5.maijā un 8.jūnijā – papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2021.gada 16.aprīlis Nr.1-6.1/93, 23.aprīlis Nr.1-6.1/99, 1.jūnijs Nr.1-6.1/118, 4.oktobris Nr.1-6.1/175, 11.novembris Nr.1-6.1/187, 21.decembris Nr.1-6.1/201, 2022.gada 22.marts Nr.1-6.2/84, 5.maijs Nr.1-6.2/98 un 8.jūnijs Nr.1-6.2/101) (turpmāk – tarifu projekts). Lasīt tālāk

 

Paziņojums par tarifu projektu

SIA "BROCĒNU SILTUMS", reģ. Nr. 48503007414, juridiskā adrese: Skolas iela 21A, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, 2021.gada 7.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi 0,80 0,95 18,7
Kanalizācijas pakalpojumi 1,07 1,37 28

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2021.gada 1.novembri. Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA "BROCĒNU SILTUMS", adrese: Skolas iela 21A, Brocēni, Brocēnu novads, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu, iepriekš sazinoties pa tālr. 29221593.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "BROCĒNU SILTUMS", Skolas ielā 21A, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851, e-pasta adrese: ingus@brocenusiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

SIA "Brocēnu siltums" tarifi

Sakarā ar pāreju uz Eiro 2014. gada 1. janvārī, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, SIA „Brocēnu siltums”, Reģ. Nr. 48503007414, nosaka, ka, pārrēķinot spēkā esošos tarifus latos pēc konvertācijas kursa 0.702804 LVL/EUR, ar 2014. gada 1. janvāri būs spēkā sekojoši tarifi:

  • siltumenerģijas realizācijai 48.76 EUR/MWh (bez PVN), t.sk.:
    • kontrolējamās izmaksas 8.01 EUR/MWh (bez PVN),
    • nekontrolējamās izmaksas 40.75 EUR/MWh (bez PVN),
  • kanalizācijas novadīšana 1.07 EUR/m3 (bez PVN),
  • ūdensapgāde 0.80 EUR/m3 (bez PVN).

 

SIA "Brocēnu siltums" siltumapgādes tarifi

 

SIA "Brocēnu siltums" ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi