Brocēnu siltums

Paziņojums par tarifu projektu

SIA "BROCĒNU SILTUMS", reģ. Nr. 48503007414, juridiskā adrese: Skolas iela 21A, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, 2021.gada 7.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi 0,80 0,95 18,7
Kanalizācijas pakalpojumi 1,07 1,37 28

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2021.gada 1.novembri. Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA "BROCĒNU SILTUMS", adrese: Skolas iela 21A, Brocēni, Brocēnu novads, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu, iepriekš sazinoties pa tālr. 29221593.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "BROCĒNU SILTUMS", Skolas ielā 21A, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851, e-pasta adrese: ingus@brocenusiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

SIA "Brocēnu siltums" tarifi

Sakarā ar pāreju uz Eiro 2014. gada 1. janvārī, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, SIA „Brocēnu siltums”, Reģ. Nr. 48503007414, nosaka, ka, pārrēķinot spēkā esošos tarifus latos pēc konvertācijas kursa 0.702804 LVL/EUR, ar 2014. gada 1. janvāri būs spēkā sekojoši tarifi:

  • siltumenerģijas realizācijai 48.76 EUR/MWh (bez PVN), t.sk.:
    • kontrolējamās izmaksas 8.01 EUR/MWh (bez PVN),
    • nekontrolējamās izmaksas 40.75 EUR/MWh (bez PVN),
  • kanalizācijas novadīšana 1.07 EUR/m3 (bez PVN),
  • ūdensapgāde 0.80 EUR/m3 (bez PVN).

 

SIA "Brocēnu siltums" siltumapgādes tarifi

 

SIA "Brocēnu siltums" ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi