Brocēnu siltums

Namu apsaimniekošana

SIA “Brocēnu Siltums” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas veic apsaimniekošanas pakalpojuma minimālās prasības (obligātās pārvaldīšanas darbības), ko nosaka likumdošana – Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Tas nosaka šādas obligāti veicamās darbības:

1. dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

  • dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
  • siltumenerģijas piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju;
  • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai),
  • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
  • dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
  • dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana.

2. pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība;

3. dzīvojamās mājas lietas vešana;

4. līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;

5. informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

SIA “Brocēnu Siltums” veic arī citas pārvaldīšanas darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, atbilstoši dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku gribai un maksātspējai.

 

Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar mājas pārvaldīšanas tāmēm 2022. gadam

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un mājas pilnvarotās personas var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu tāmi 2022. gadam.

Tāmi varat saņemt elektroniski e-pastā, pieprasījumu atsūtot uz e-pastu baiba@brocenusiltums.lv vai iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Dzīvokļa īpašnieki var iepazīties ar dzīvojamo māju ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020. gadu

SIA “Brocēnu Siltums” informē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un mājas pilnvarotās personas var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020. gadu.

Pārskatu par 2020. gadu varat saņemt elektroniski e-pastā, pieprasījumu atsūtot uz e-pastu baiba@brocenusiltums.lv vai iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar mājas pārvaldīšanas tāmēm 2021. gadam

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un mājas pilnvarotās personas var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu tāmi 2021. gadam.

Tāmi varat saņemt elektroniski e-pastā, pieprasījumu atsūtot uz e-pastu baiba@brocenusiltums.lv vai iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

2019. gada dzīvojamo māju ieņēmumu un izdevumu pārskati

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka dzīvokļu īpašnieki un to pilnvarotās personas var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019.gadu.

Pārskatu par 2019.gadu, varat saņemt elektroniski e-pastā, pieprasījumu atsūtot uz e-pastu baiba@brocenusiltums.lv.

Pēc izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas Latvijā (Covid-19), pārskatu varēs saņemt klātienē Skolas ielā 21a, Brocēnos, SIA “Brocēnu siltums” telpās, otrā stāvā, iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas!

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu tāmi 2020. gadam.

Katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki un to pilnvarotās personas ar savas mājas tāmi un skaidrojumiem var iepazīties klātienē Skolas ielā 21a, Brocēnos, SIA “Brocēnu siltums” telpās, otrā stāvā, sākot no 2019.gada 31.oktobra, iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Tāmi 2020. gadam varat saņemt arī elektroniski e-pastā, pieprasījumu atsūtot uz e-pastu baiba@brocenusiltums.lv.

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas!

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatiem par 2018. gadu varat iepazīties klātienē Skolas ielā 21a, Brocēnos, SIA “Brocēnu siltums” telpās, otrā stāvā, iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Pārskatu varat saņemt arī elektroniski e-pastā, pieprasījumu atsūtot uz e-pastu baiba@brocenusiltums.lv.

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas!

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu tāmēm 2019. gadam varat iepazīties klātienē Skolas ielā 21a, Brocēnos, SIA “Brocēnu siltums” telpās, otrā stāvā, iepriekš obligāti saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Lasīt tālāk

 

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas!

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatiem par 2017.gadu varat iepazīties klātienē Skolas ielā 21a, Brocēnos, SIA “Brocēnu siltums” telpās, otrā stāvā, iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot ierašanās laiku, zvanot uz tālruni 28662272!

Pārskatu varat saņemt arī elektroniski e-pastā, pieprasījumu atsūtot uz e-pastu dace@brocenusiltums.lv.