Brocēnu siltums

Iepirkumi

Iepirkums “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos”

Iepirkums

2017. gada 16. jūnijā SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr. 48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Uģis Vīksna, tālr: 26544150, fakss: 63865645, e-pasts: ugis@brocenusiltums.lv izsludina iepirkumu:

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos”,
​Id.Nr. 1-22/2016-1

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Būvprojektu.

Elektroniskā formā iepirkuma nolikums un tā pielikumi pieejami SIA “BROCĒNU SILTUMS” interneta mājaslapā: www.brocenusiltums.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017. gada 18. jūlijam plkst. 10.00 SIA “BROCĒNU SILTUMS” telpās, Skolas ielā 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851.

Piedāvājumi tiks atvērti SIA “BROCĒNU SILTUMS” telpās,Skolas ielā 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, 2017. gada 18. jūlijā plkst. 10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

 

Iepirkums

30.06.2017.

Iepirkuma procedūras Nolikuma precizējums Nr.1

Iepirkuma procedūra “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve Brocēnos”, Id. Nr. 1-22/2016-1

1. Iepirkuma komisija informē, ka Nolikuma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” (Id. Nr. 1-22/2016-1) D8 pielikumā “Finanšu piedāvājuma veidne” ir konstatētas tehniskas neprecizitātes – tika norādīts konkrēts, sekojošu pozīciju, procentuālais apjoms:

  1. Kopsavilkuma aprēķina pozīcijai – “Virsizdevumi”;
  2. Kopsavilkuma aprēķina pozīcijai – “Peļņa”;
  3. Lokālo tāmju Nr.1., Nr.2., Nr.3 un Nr.4 pozīcijai “Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi”.

 

Iepirkums

06.07.2017.

Iepirkuma procedūras Nolikuma precizējums Nr.2

Nolikuma grozījumi

Iepirkuma procedūra “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
​izbūve Brocēnos”, Id. Nr. 1-22/2016-1

  1. Iepirkuma komisija informē, ka ir veikti Nolikuma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” (Id. Nr. 1-22/2016-1) precizējumi un grozīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Ievērojot iepriekšminēto, tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.08.2017. plkst.10:00.

Pievienotie faili:

 

Iepirkums

Brocēni,
31.08.2017.

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos”, Id.Nr. 1-22/2016-1 ietvaros

SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Uģis Vīksna, tālr: 26544150, fakss: 63865645, e-pasts: ugis@brocenusiltums.lv, paziņo, ka 2017.gada 30. augustā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos”(Id.Nr. 1-22/2016-1) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Būvprojektu.

No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendenta Konsorcijs “WESLAT” piedāvājums.

Konsorcijam “WESLAT” (SIA “Laterna”, Reģ.Nr.40003003102, Adrese: Tērbatas iela 42/44-3, Rīga, LV-1011 un SIA “Wesemann”, Reģ. Nr. 40003140237, Adrese: Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050) Adrese: Tērbatas iela 42/44-3, Rīga, LV-1011, tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ar būvdarbu kopējo cenu (bez PVN) – 724 389.09 EUR

Iepirkums “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos””

Iepirkums

2017. gada 16. jūnijā SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Uģis Vīksna, tālr: 26544150, fakss: 63865645, e-pasts: ugis@brocenusiltums.lv izsludina iepirkumu:

“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam
“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos””,
​Id.Nr. 1-22/2016-2

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju izbūves darbu būvuzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Elektroniskā formā iepirkuma nolikums un tā pielikumi pieejami SIA “BROCĒNU SILTUMS” interneta mājas lapā: www.brocenusiltums.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017. gada 18. jūlijam plkst. 12.00 SIA “BROCĒNU SILTUMS” telpās, Skolas ielā 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851.

Piedāvājumi tiks atvērti SIA “BROCĒNU SILTUMS” telpās,Skolas ielā 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, 2017. gada 18. jūlijā plkst. 12:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

 

Iepirkums

06.07.2017.

Iepirkuma procedūras Nolikuma precizējums Nr.1

Nolikuma grozījumi

“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam
“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos””,
Id.Nr. 1-22/2016-2 

  1. Iepirkuma komisija informē, ka ir veikti Nolikuma “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos”” (Id. Nr. 1-22/2016-2) precizējumi un grozīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Ievērojot iepriekšminēto, tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.08.2017. plkst.12:00.

Pievienotie faili:

 

Iepirkums

14.08.2017.

Par iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos””, Id.Nr. 1-22/2016-2 pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem

SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Uģis Vīksna, tālr: 26544150, fakss: 63865645, e-pasts:ugis@brocenusiltums.lv paziņo, ka 2017. gada 8. augustā iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos””, Id.Nr. 1-22/2016-2 ietvaros ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls – netika saņemti Pretendentu piedāvājumi.

 

Iepirkums

Brocēni,
29.09.2017.

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas – tirgus izpētes “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos”” (Nr.1-22/2017-1) ietvaros

SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr. 48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Uģis Vīksna, tālr: 26544150, fakss: 63865645, e-pasts: ugis@brocenusiltums.lv, paziņo, ka 2017. gada 27. septembrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas – tirgus izpētes “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” (Nr.1-22/2017-1) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju izbūves darbu būvuzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendenta Nr.1 SIA „Lakalme” piedāvājums.

SIA „Lakalme” (Reģ.Nr. 40003379590, Adrese: Baldones iela 12, Rīga, LV- 1007), tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ar pakalpojumu kopējo cenu (bez PVN) – EUR 33 800.00.