Brocēnu siltums

Aktualitātes

Informācija par rēķinu saņemšanu

SIA “Brocēnu Siltums” informē, ka ar 2019. gada 1. jūniju, klientiem, kuri turpmāk vēlas saņemt rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem savā pasta kastītē, par rēķinu sagatavošanu un izsūtīšanu tiks piemērota maksa 0,50 euro. Tiem, kuri rēķinus saņem e-pastā, šāda papildus maksa netiks piemērota.

Rēķinu saņemšanai e-pastā aicinām dzīvokļu īpašniekus sazināties, zvanot pa tālruni 63865443, rakstot mums uz e-pastu ruta.mieze@brocenusiltums.lv vai ierodoties personīgi Skolas ielā 21a, Brocēni.

Paziņojums par SIA „Brocēnu Siltums” siltumenerģijas apgādes tarifa projektu

SIA „Brocēnu Siltums”, vien. reģ. Nr. 48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851, 2019. gada 29. aprīlī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas apgādes tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko
pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(Bez PVN) EUR/MWh

Piedāvātais tarifs
​(bez PVN) EUR/MWh

Tarifa palielinājums (%)

Siltumenerģija

48,76

50,01

+ 2,56%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019. gada 1. decembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, iepirktās siltumenerģijas un elektrības cenu izmaiņām.  

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes tarifa projektu lietotājs var SIA "Brocēnu Siltums" Skolas iela 21a,Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851, iepriekš sazinoties ar valdes priekšsēdētāju pa tālruni 63865555 vai nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi ruta@brocenusiltums.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu elektroniski var iesniegt, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: ruta@brocenusiltums.lv, vai tālruni  63865555, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja un tarifa izmaiņām

Saskaņā ar Brocēnu novada pašvaldības veiktā iepirkuma atklātā konkursa rezultātiem no 2019.gada 1.jūnija un turpmākos septiņus gadus atkritumu apsaimniekošanu novadā nodrošinās personu apvienība SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme”, ko pārstāvēs SIA “Eko Kurzeme”.

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka atbilstoši iepirkumam personu apvienības SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme” un Brocēnu novada pašvaldības noslēgtais līgums paredz, ka no 2019.gada 1.jūnija atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs:

18,45 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Maksā ir ietverts sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” klientu apkalpošanas centru pa tālr. 22022418 vai rakstīt e-pastu uz info@ekokurzeme.lv

Turpinās pieslēgumu izveide projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros

15.04.2019.

Informējam, ka š.g. 6. martā Centrālā Finanšu Līgumu Aģentūra veica projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) noslēguma maksājuma pārbaudi, pēc kā tika apstiprināts noslēguma maksājums.

Projekta ietvaros veikta ūdensapgādes tīklu izbūve 2351 m, kanalizācijas pašteces tīkli 2288m, kanalizācijas spiedvads 355m, izbūvēta viena kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbi - asfaltbetona segums 3365m2, grants segums 125m2, bruģis 53m2. platībā. Projekta ietvaros 86 adresēs rasta iespēja pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Īstenojot projektu ir radies finanšu ietaupījums, un sākotnējās projekta kopējās izmaksas no 1 228 957.07 EUR ir samazinājušās līdz 736 886.98 EUR, kur attiecināmie izdevumi EUR 454 703.11 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 227 599.23, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 227 103.88). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 282 183.87.

Informāciju sagatavoja – SIA “BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7